Zajímavosti z historie

Župní sjezdy 1927

V neděli 19. června 1927 konán župní sjezd hasičské župy Kolínské č. 13 v Němčicích. Sbor Starokolínský byl účasten v počtu 24 členů ( 15 bratří a 9 sester). Cvičeno: muži cvičení se sekyrkami, ženy cvičení trojic se štíty, pak cvičení se sekyrkami. Obě cvičení provedena s plným úspěchem. Cestné pro člena K.č. 20,-

Dne 3. července 1927 se zúčastni sbor v počtu 13 členů ( 7 bratří a 6 sester) slavnosti 60ti letého trvání hasičského sboru v Kolíně. Bratři cvičili sekyrková a sestry se štíty. Cestné 3.20 K.č.

Dne 10. července 1927 by l přítomen sbor v počtu 21 členů (14 bratří 7 sester) krajinského sjezdu, 40ti letého trvání hasičské župy a 60ti letého trvání hasičského sboru v Hoře Kutné. Také zde bylo cvičeno se sekyrkami a štíty. Župa Kolínská měla zvlášť vystoupení.