Zajímavosti z historie

Požár hospodářství p. Fr. Mazáče

Dne 27. srpna 1929 o ½ 6. hod. več. vypukl požár v hospodářství p. Fr. Mazáče. Dotyčný hospodář právě mlátil. Oheň povtal pravděpodobně „krátkým spojením“. V mžiku byla zachvácena celá stodola, natlučené obilí a sláma, takže dělníci musili ze stodoly rychle utéci. I vymlácené obilí v pytlích zůstalo ve stodole. Ježto měl dravý živel hojnost potravy, rozšířil se na sousední chlévy a obytné stavení. Dobytek se dal přece zachrániti.

Členové místního sboru dostavili se ihned ke skladišti, stroj vytlačen a postaven k „Vaně“. Sbor měl těžký úkol zachrániti alespoň sousední při hospodářství, neb se všude mlátilo, takže byly plné dvory slámy. Dík bezvětří  se požár více nerozšířil. K ohni se dostavil též sbor ze Sv. Kateřiny, který účinně zasáhl. Místní sbor pracoval na požářišti až do 1 hod. v noci, poté tam zůstala hlídka.

Postiženému shořeli hospod. stroje a též píce. Škoda jen částečně pojištěním kryta. Dne 29. srpna o 8. hod več. musil býti sbor volán, aby uhasil větrem znovu rozdmýchané spáleniště, neb jiskry ohrožovaly sousedy. Znovu byly důkladně prolity doutnající trámy a popel, aby se již oheň nevzňal. Pro bezpečnost ponechána na místě ještě hlídka.

A. Horák,  jednatel