Výjezdy 2009 – 2015

10. ledna 2009 – Požár
Požár osobního automobilu na silnici pod hřbitovem.
Technika: T815 CAS32, VW Transporter.
Zasahoval: Beneš Josef, Boura Tomáš, Brancůzský Petr, Flegl Jaroslav, Jareš Michal, Pertlíček Zdeněk.

11. ledna 2009 – Technická asistence
Tvorba ledové plochy na hokej ve sportovním areálu za KD.
Technika: T815 CAS32.
Účast: Bernard Jiří, Beneš Josef.

13. ledna 2009 – Technická asistence
Tvorba ledové plochy na hokej ve sportovním areálu za KD.
Technika: T815 CAS32.
Účast: Bernard Jiří, Beneš Josef, Flegl Jaroslav.

14. ledna 2009 – Požár
Požár na tržnici v Libenicích. Naše jednotka byla vzhledem k malému rozsahu požáru odvolána v okamžiku výjezdu.
Technika: T815 CAS32.
Zasahoval: Beneš Josef, Brancůzský Petr, Dařílek Josef, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich.

21. dubna 2009 – Požár
Požár vzrostlého stromu (v dutině stromu) v areálu bývalého s.p. Kara.
Technika: VW Transportér, plovoucí čerpadlo.
Zasahoval: Bernard Jiří, Beneš Josef, Boura Tomáš, Dařílek Josef.
Přítomni: Bourek Josef, Flegl Jaroslav.

25. dubna 2009 – Technická asistence
Zajištění hasičské okrskové soutěže ve Starém Kolíně.
Technika: T815 CAS32, VW Transporter.
Účast: Bernard Jiří, Beneš Josef, Boura Tomáš, Brancůzský Petr, Dařílek Josef, Flegl Jaroslav, Gomba Martin, Nekolný Martin.

26. dubna 2009 – Požár
Požár odvodňovací strouhy mezi silnicí Starý Kolín-Svatá Kateřina a hlavním železničním koridorem.
Technika: T815 CAS32, VW Transporter.
Zasahoval: Bernard Jiří, Beneš Josef, Brancůzský Petr, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich, Pertlíček Zdeněk, Jareš Michal.

30. dubna 2009 – Technická asistence
Dozor a dohašování při spalování látek přírodního charakteru v areálu bývalé živočišné výroby.
Technika: T815 CAS32.
Účast: Bernard Jiří, Dařílek Josef, Flegl Jaroslav.

30. dubna 2009 – Technická asistence
Dozor a dohašování při spalování látek přírodního charakteru v ulici Ke Kamenci. 
Technika: T815 CAS32.
Účast: Bernard Jiří, Beneš Josef, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich.

30. dubna 2009 – Preventivní činnost
Hlídková služba nad nahlášenými i nenahlášenými ohni při pálení čarodějnic.
Technika: VW Transporter.
Účast: Beneš Josef, Flegl Jaroslav.

2. května 2009 – Požár
Požár trávy – Starý Kolín, jednotka odvolána v době výjezdu.
Technika: T815 CAS32
Účast: Bernard Jiří, Beneš Josef,

8. května 2009 – Úkázka/výstava
Účast na Dni záchranářů v Kolíně.
Technika: T815 CAS32, VW Transporter.
Účast: Bernard Jiří, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich, Nekolný Martin.

30. května 2009 – Technická asistence
Doplňování vody na Okresní soutěži v požárním sportu v Konárovicích.
Technika: T815 CSA32.
Účast: Bernard Jiří, Flegl Jaroslav.

31. května 2009 – Technická asistence
Dětský den ve Starém Kolíně.
Technika: T815 CAS32, VW Transporter, plovoucí čerpadlo.
Účast: Bernard Jiří, Beneš Josef, Boura Tomáš, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich.

9. června 2009 – Taktické cvičení
Simulovaný požár hobymarketu OBI Kolín.
Technika: T815 CAS32.
Účast: Bernard Jiří, Brancůzský Petr, Flegl Jaroslav.

11. července 2009 – Technická asistence
Doplňování vody, Kutnohorská liga Konárovice.
Technika: T815 CAS32.
Účast: Bernard Jiří.

18. července 2009 – Úkázka/výstava
Oslavy 120 let SDH Žiželice.
Technika: T815 CAS32, VW Transporter.
Účast: Bernard Jiří, Boura Tomáš, Flegl Jaroslav.

1. srpna 2009 – Technická asistence
Mytí mostu (u bývalé Kary) po odstraňování padlé vrby z mlýnského náhonu.
Technika: T815 CAS32.
Účast: Flegl Jaroslav.

25. srpna 2009 – Taktické cvičení
Simulovaný únik hydraulického oleje ze vzdymadla Veletov.
Technika: T815 CAS32, VW Transporter.
Účast: Bernard Jiří, Beneš Josef, Boura Tomáš, Brancůzský Petr, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich, Nekolný Martin, Jareš Michal.

25. srpna 2009 – Požár
Požár polního porostu u obce Libenice.
Technika: T815 CAS32.
Účast: Bernard Jiří, Beneš Josef, Boura Tomáš, Flegl Jaroslav.
Poděkování též patří Jindřichu Charvátovi a Martinu Nekolnému, kteří převzali vedení právě probíhajícího výcviku našich dorostenců.

4. září 2009 – Únik plynu
Únik plynu na vysokotlakém potrubí.
Technika: T815 CAS32.
Účast: Bernard Jiří, Flegl Jaroslav, Nekolný Martin.

9. září 2009 – Požár
Požár polního porostu u obce Libenice.
Technika: T815 CAS32, VW Transporter.
Účast: Beneš Josef, Boura Tomáš, Charvát Jindřich, Nekolný Martin, Zelinka František.

29. září 2009 – Požár
Požár polního porostu v obci Starý Kolín.
Technika: T815 CAS32.
Účast: Bernard Jiří, Beneš Josef, Boura Tomáš, Brancůzský Petr, Nekolný Martin.

3. října 2009 – Taktické cvičení
Simulovaný požár potravinářského sila v Kolíně.
Technika: T815 CAS32, VW Trasporter, dýchací přístroje.
Účast: Bernard Jiří, Beneš Josef, Boura Tomáš, Brancůzský Petr, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich, Nekolný Martin, Nováček Václav. 

14. listopadu 2009 – Technická pomoc
Odstranění vosího hnízda na půdě rodinného domu.
Technika: Oblek proti hmyzu, motorový vysavač.
Účast: Beneš Josef, Flegl Jaroslav.

22. ledna 2010 – Technická asistence
Skrápění mantinelů pro vybudování ledové plochy ve sportovním areálu za KD.
Technika: T815 CAS32.
Účast: Bernard Jiří.

23. ledna 2010 – Technická asistence
Tvorba ledové plochy na hokej ve sportovním areálu za KD.
Technika: T815 CAS32.
Účast: Bernard Jiří, Boura Tomáš, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich, Nováček Václav.

24. ledna 2010 – Technická asistence
Tvorba ledové plochy na hokej ve sportovním areálu za KD.
Technika: T815 CAS32.
Účast: Bernard Jiří, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich, Nováček Václav.

20. února 2010 – Odstranění nebezpečného stavu
Odstranění nakloněné vrby na břehu vany.
Technika: Motorová pila.
Účast: Beneš Josef, Bernard Jiří, Boura Tomáš, Nekolný Martin.

6. dubna 2010 – Požár
Požár stromu v zahradě kolínského muzea.
Technika: T815 CAS32, VW Transporter
Účast: Beneš Josef, Bernard Jiří, Boura Tomáš, Nekolný Martin, Flegl Jaroslav, Brancuzský Petr, Nováček Václav.

17. dubna 2010 – Technická asistence
Okrsková soutěž Tři Dvory – doplňování vody.
Technika: T815 CAS32
Účast: Bernard Jiří, Flegl Jaroslav, Nekolný Martin.

1. května 2010 – Technická asistence
Zajištění výcviku mládeže na hasičském sportovišti v Konárovicích.
Technika: T815 CAS32, VW Transporter, čerpadlo PPS12
Účast: Bernard Jiří, Brancuzský Petr, Flegl Jaroslav, Nekolný Martin.

30. května 2010 – Technická asistence
Dětský den ve Starém Kolíně.
Technika: T815 CAS32, VW Transportér
Účast: Beneš Josef, Bernard Jiří, Boura Tomáš, Charvát Jindřich, Flegl Jaroslav, Nekolný Martin, Nováček Václav.

12. června 2010 – Technická asistence – Požární sport
Druhé kolo Polabské ligy + doplňování vody – Tři Dvory.
Technika: T815 CAS32 + speciální přívěs s čerpadlem PPS12, VW Transporter
Účast: Beneš Josef, Bernard Jiří, Boura Tomáš, Brancuzský Petr, Charvát Jindřich, Flegl Jindřich, Nekolný Martin, Nováček Václav.

12. června 2010 – Prověřovací cvičení
Dálková doprava vody Radovesnice II.
Technika: T815 CAS32, přívěs s čerpadlem PPS12
Účast: Bernard Jiří, Boura Tomáš, Flegl Jaroslav, Nekolný Martin

13. června 2010 – Prověřovací cvičení
Požár osobního automobilu – Starý Kolín.
Technika: T815 CAS32, MAN TGL
Účast: Beneš Josef, Bernard Jiří, Boura Tomáš, Charvát Jindřich, Flegl Jaroslav, Nekolný Martin, Nováček Václav

19. června 2010 – Technická asistence – Požární sport
Okrsková soutěž Záboří nad Labem + doplňování vody.
Technika: T815 CAS32, přívěs s čerpadlem PPS12, VW Transporter
Účast: Bernard Jiří, Boura Tomáš, Charvát jindřich, Flegl Jaroslav, Nekolný Martin, Nováček Václav

26. června 2010 – Technická asistence – Požární sport – Ukázka
Oslavy 130 let SDH Ovčáry. Soutěž + doplňování vody. Ukázka uhašení osobního automobilu.
Technika: T815 CAS32 + speciální přívěs s čerpadlem PPS12, VW Transporter
Účast: Beneš Josef, Bernard Jiří, Jareš Miroslav, Miksa Petr, Miksová Tereza, Nekolný Martin

28. června 2010 – Výcvik / Ukázka / Výuka
Cvičná evakuace základní školy, včetně následných hasičských ukázek pro žáky.
Technika: T815 CAS32, specielní přívěs s nornými stěnami, speciální přívěs s čerpadlem PPS12, VW Transporter
Účast: Beneš Josef, Bernard Jiří, Charvát Jindřich, Gomba Martin, Nekolný Martin

8. července 2010 – Požár
Požár ve skladu pneumatik Kolín. Jednotka pro technickou závadu nezasahovala.
Technika: T815 CAS32
Účast: Beneš Josef, Bernard Jiří, Flegl Jaroslav, Nováček Václav

10. července 2010 – Okrskové cvičení
Dálková doprava vody ve Starém Kolíně.
Technika: T815 CAS32 + speciální přívěs s čerpadlem PPS12, VW Transporter
Účast: Beneš Josef, Bernard Jiří, Boura Tomáš, Brancuzský Petr, Flegl Jaroslav, Nekolný Martin, Nováček Václav

11. července 2010 – Odstranění nebezpečného stavu
Odčerpání obecní studny na místním sportovišti a následné vytažení betonového krytu studně po dopravní nehodě.
Technika: T815 CAS32, VW Transporter
Účast: Bernard Jiří, Beneš Josef, Brancuzský Petr, Charvát Jindřich, Nekolný Martin, Nováček Václav

14. července 2010 – Výcvik
Výcvik plnění vaku pod vrtulníkem – Konárovice.
Technika: T815 CAS32
Účast: Beneš Josef, Bernard Jiří, Brancuzský Petr, Flegl Jaroslav

17. července 2010 – Technická asistence
Doplňování vody na Kutnohorské lize v Konárovicích.
Technika: T815 CAS32
Účast: Bernard Jiří

31. července 2010 – Technická asistence
Doplňování vody na Polabské lize v Němčicích.
Technika: T815 CAS32
Účast: Bernard Jiří, Flegl Jaroslav, Miksa Petr

1. srpna 2010 – Výcvik na vodě
Výcvik na Laby s lodí + plavání v proudu a v oblečení.
Technika: VW Transporter, loď Záchranář 420.5
Účast: Bernard Jiří, Brancuzský Petr, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich, Jareš Miroslav, Miksa Petr, Miksová Tereza, Nekolný Martin, Nováček Václav, Němec Martin z Týnce n/L

7. srpna 2010 – Technická asistence
Sjezd rodáků obce Tři Dvory – doplňování vody pro požární útoky.
Technika: T815 CAS 32
Účast: Bernard Jiří

7. až 8. srpna 2010 – Povodeň
III. stupeň povodňové aktivity – Starý Kolín.
Technika: VW Transporter + v záloze prověřena ostatní případně potřebná technika
Účast: Beneš Josef, Bernard Jiří, Brancuzský Petr, Flegl Jaroslav, Nekolný Martin, Nováček Václav

14. srpna 2010 – Technická asistence – Požární sport – Výstava
Oslavy 120 let SDH Veletov + doplňování vody.
Technika: T815 CAS32 + speciální přívěs s čerpadlem PPS12, VW Transporter, MAN TGL, kočárová stříkačka z roku 1926
Účast: Bernard Jiří, Brancuzský Petr, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich, Jeřábek Jan, Miksa Petr, Miksová Tereza, Nekolný Martin, Nováček Václav

17. srpna 2010 – Taktické cvičení
Likvidace simulovaného úniku ropných látek z řeky Labe u Týnce nad Labem.
Technika: T815 CAS32 + specialní přívěs s nornými stěnami, VW Transporter
Účast: Beneš Josef, Bernard Jiří, Brancuzský Petr, Boura Tomáš, Charvát Jindřich, Nekolný Martin

21. srpna 2010 – Požární sport – Výstava
Memoriál Františka Belzy v Konárovicích.
Technika: MAN TGL + speciální přívěs s čerpadlem PPS8, VW Transporter, kočárová stříkačka z roku 1926
Účast: Beneš Josef, Bernard Jiří, Flegl Jaroslav, Jeřábek Jan, Miksová Tereza, Miksa Petr, Nekolný Martin

28. srpna 2010 – Technická asistence – Požární sport
5. kolo Polabské ligy Býchory + doplňování vody.
Technika: T815 CAS32, VW Transporter
Účast: Bernard Jiří, Brancuzský Petr, Charvát Jindřich, Flegl Jaroslav, Nekolný Martin, Miksa Petr, Miksová Tereza, Thurich Lukáš, Thurich Tomáš

11. září 2010 – Výcvik
Praktický výcvik Mukařov.
Technika: T815 CAS32
Účast: Beneš Josef, Bernard Jiří, Jeřábek Jan

18. září 2010 – Technická asistence
Pohár starosty OSH v Konárovicích, doplňování vody.
Technika: T815 CAS32
Účast: Beneš Josef, Jeřábek Jan

20. září 2010 – Požár
Požár skladu podlah – Kolín.
Technika: T815 CAS32, VW Transporter
Účast: Beneš Josef, Bernard Jiří, Boura Tomáš, Flegl Jaroslav, Nekolný Martin, Nováček Václav

6. října 2010 – Taktické cvičení
Simulovaný požár bytu v 8 patře 16-ti patrovém panelovém domě – Kolín.
Technika: T815 CAS32, VW Transporter
Účast: Beneš Josef, Bernard Jiří, Flegl Jaroslav, Gomba Martin, Nekolný Martin

6. října 2010 – Odstranění nebezpečného stavu
Odstranění sršního hnízda ve střeše rodinného domu – Starý Kolín.
Technika: VW Transporter, motorový vysavač, ochranný oblek na nebezpečný hmyz
Účast: Bernard Jiří, Beneš Josef, Flegl Jaroslav, Nekolný Martin

12. října 2010 – Požár
Požár v osobního automobilu zaparkovaného v garáži pod rodiným domem – Červené Pečky.
Technika: T815 CAS32
Účast: Beneš Josef, Brancuzský Petr, Flegl Jaroslav

17. října 2010 – Prověřovací cvičení
Požár osobního automobilu – pokládání pěny – Starý Kolín.
Technika: T815 Cas32, VW Transporter, MAN TGL
Účast: Beneš Josef, Bernard Jiří, Brancuzský Petr, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich, Jeřábek Jan, Miksová Tereza

17. října 2010 – Prověřovací cvičení
Dálková doprava vody – Svatá Kateřina.
Technika: T815 CAS32, VW Transporter s přívěsem a čerpadlem PPS12
Účast: Beneš Josef, Bernard Jiří, Brancuzsky Petr, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich, Jeřábek Jan, Miksová Tereza

27. října 2010 – Technická asistence
Zalívání nově vysazené zeleně v obci.
Technika: T815 CAS32
Účast: Bernard Jiří, Flegl Jaroslav

2. listopadu 2010 – Požár
Požár bytu v 5 nadzemním podlaží – Kolín.
Technika: T815 CAS32
Účast: Beneš Josef, Bernard Jiří, Brancuzský Petr, Flegl Jaroslav, Nováček Václav

3. listopadu 2010 – Taktické cvičení
Simulovaný požár skladu chemikálií v areálu podniku ZZN Kolín.
Technika: T815 CAS32
Účast: Beneš Josef, Bernard Jiří, Brancuzský Petr, Flegl Jaroslav

3. listopadu 2010 – Požár
Požár polního porostu za obcí Hluboký Dvůr.
Technika: T815 CAS32
Účast: Beneš Josef, Bernard Jiří, Brancuzský Petr, Flegl Jaroslav

3. listopadu 2010 – Technická asistence
Zalívání nově vysazené zeleně v obci.
Technika: T815 CAS32
Účast: Bernard Jiří, Flegl Jaroslav, Nekolný Martin

13. listopadu 2010 – Požár
Požár cisterny od asfaltu – Kolín.
Technika: T815 CAS32, VW Transporter
Účast: Beneš Josef, Bernard jiří, Brancuzský Petr, Charvát Jindřich, Nekolný Martin, Nováček Václav

4. prosince 2010 – Prověřovací cvičení
Simulovaný požár obecních dílen s evakuací postižené osoby.
Technika: T815 CAS32, VW Transporter
Účast: Beneš Josef, Bernard Jiří, Brancuzský Petr, Flegl Jaroslav, Chatvát Jindřich, Nekolný Martin

13. prosince 2010 – Požár
Požár ubytovny v průmyslovém areálu – Kolín.
Technika: T815 CAS32
Účast: Bernard Jiří, Flegl Jaroslav, Nováček Václav
Záloha na tel.: Beneš Josef, Boura Tomáš, Brancuzský Petr, Nekolný Martin

1. ledna 2011 – Požár
Požár kontejnerů na tříděný odpad (u kulturního domu) – Starý Kolín
Technika: VW Transporter + RHP
Účast: Bernard Jiří, Brancuzský Petr, Charvát Jindřich, Flegl Jaroslav, Jeřábek Jan, Nováček Václav

20. února 2011 – Školení
Základní školení jednotky.
Účast: Bernard Jiří, Beneš Josef, Brancuzský Petr, Charvát Jindřich, Flegl Jaroslav, Jeřábek Jan, Miksová Tereza,  Nekolný Martin, Nováček Václav

6. března 2011 – Výcvik
Výcvik práce s motorovou pilou a chování v okolí.
Technika: VW Transporter, MAN TGL, motorová pila Josped
Účast: Bernard Jiří, Beneš Josef, Boura Tomáš, Brancuzský Petr, Charvát Jindřich, Flegl Jaroslav, Jeřábek Jan, Miksová Tereza,  Nekolný Martin, Nováček Václav

7. března 2011 – Požár
Požár travního porostu – Kolín.
Technika: T815 CAS32
Účast: Bernard Jiří, Beneš Josef, Brancuzský Petr, Flegl Jaroslav, Nekolný Martin, Nováček Václav

9. a 10. dubna 2011 – Školení
Vůdce malého plavidla – ČZU Praha
Účast: Bernard Jiří, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich, Nekolný Martin, Nováček Václav

12. dubna 2011 – Požár-Planý výjezd
Požár nízké budovy – Starý Kolín
Technika: T815 CAS32
Účast: Bernard Jiří, Beneš Josef, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich, Nekolný Martin

23. dubna 2011 – Technická asistence
Zalévání nově vysazené zeleně.
Technika: T815 CAS32
Účast: Bernard Jiří, Boura Tomaš, Brancuzský Petr, Thurich Lukáš

30. dubna 2011 – Technická asistence
Doplňování vody – Výcvik mládeže Konárovice.
Technika: T815 CAS32, VW Transporter, PPS12
Účast: Brancůzský Petr, Charvát Jindřich, Flegl Jaroslav, Jeřábek Jan, Miksová Tereza, Nováček Václav

30. dubna 2011 – Technická asistence
Požární dozor – pálení čarodějnic.
Technika: T815 CAS32
Účast: 
Bernard Jiří, Flegl Jaroslav, Jeřábek Jan

8. května 2011 – Technická asistence – Výstava
Den záchranářů Kolín
Technika: MAN TGL, požární trakař r.1878, kočárová motorová stříkačka r.1926
Účast: Bernard Jiří, Flegl Jaroslav, Jeřábek Jan, Nekolný Martin

21. května 2011 – Požár
Požár bytu – Kolín
Technika: T815 CAS32
Účast: Bernard Jiří, Charvát Jindřich, Flegl Jaroslav, Jeřábek Jan, Miksová Tereza, Nekolný Martin

25. května 2011 – Odstranění nebezpečného stavu
Odstranění včelího roje – Základní škola Starý Kolín
Technika: T815 CAS 32, oblek proti hmyzu, motorový vysavač
Účast: Bernard Jiří, Beneš Josef, Charvát Jindřich, Flegl Jaroslav

28. května 2011 – Technická asistence
Organizační a technické zajištění Dětského dne.
Technika: T815 CAS32, VW Transporter, přívěs s nornými stěnami, loď 420.5 Záchranář, motorová stříkačka PPS12
Účast: Bernard Jiří, Boura Tomáš, Beneš Josef, Brancuzský Petr, Charvát Jindřich, Chovančik Pavel, Flegl Jaroslav, Miksová Tereza, Nekolný Martin, Nováček Václav

28. května 2011 – Požár-Planý výjezd
Požár průmyslového areálu – Kolín
Technika: T815 CAS32
Účast: Charvát Jindřich, Chovančik Pavel, Flegl Jaroslav, Jeřábek Jan

29. května 2011 – Technická asistence
Doplňování vody na Okresní soutěži v požárním sportu – Kolín.
Technika: T815 CAS32
Účast: Bernard Jiří, Boura Tomáš, Nekolný Martin

31. května 2011 – Požár
Požár objektu v průmyslovém areálu – Kolín.
Technika: T815 CAS32, 3x dýchací přístroj Saturn 7
Účast: Bernard Jiří, Beneš Josef, Brancuzský Petr, Charvát Jindřich, Chovančik Pavel, Flegl Jaroslav

1. června 2011 – Technická asistence
Odčerpávání vody – Starý Kolín
Technika: plovoucí čerpadlo, kalové čerpadlo
Účast: Bernard Jiří, Beneš Josef, Charvát Jindřich, Flegl Jaroslav, Miksová Tereza

4. června 2011 – Ukázka-Výcvik
Hašení osobního automobilu na Dětském dni ve statku.
Technika: T815 CAS 32
Účast: Bernard Jiří, Beneš Josef, Charvát Jindřich, Flegl Jaroslav, Jareš Mirek, Jeřábek Jan, Nekolný Martin

6. června 2011 – Školení
Cyklické školení velitelů a strojníků – Týnec nad Labem.
Technika: VW Transporter
Účast: Bernard Jiří, Brancuzský Petr, Flegl Jaroslav

8. června 2011 – Školení
Cyklické školení velitelů a strojníků – Týnec nad Labem.
Technika: VW Transporter
Účast: Bernard Jiří, Brancuzský Petr, Flegl Jaroslav

13. června 2011 – Školení
Cyklické školení velitelů a strojníků – Týnec nad Labem.
Technika: VW Transporter
Účast: Bernard jiří, Brancuzský Petr, Flegl Jaroslav

29. července 2011 – Požár
Požár dřevěné kůlny – Starý Kolín
Technika: T815 CAS 32
Účast: Bernard Jiří, Charvát Jindřich, Flegl Jaroslav, Nekolný Martin

30. července 2011 – Technická asistence – Požární sport
Doplňování vody – Polabská liga Němčice
Technika: T815 CAS 32, VW Transporter, PPS12
Účast: Bernard Jiří, Beneš Josef, Brancuzský Petr, Flegl Jaroslav, Jeřábek Jan, Nekolný Martin

30. července 2011 – Prověřovací cvičení – Požár
Požár velkoobjemového kontejneru – Starý Kolín
Technika: T815 CAS 32, VW Transporter, Saturn 7
Účast: Bernard Jiří, Beneš Josef, Brancuzský Petr, Charvát Jindřich, Chovančik Pavel, Flegl Jaroslav, Jeřábek Jan, Miksová Tereza, Nekolný Martin

14. srpna 2011 – Odstranění nebezpečného stavu
Odstranění sršního hnízda – Dukelských Hrdinů
Technika: T815 CAS 32, oblek proti hmyzu, RHP CO2, motorový vysavač
Účast: Bernard Jiří, Flegl Jaroslav, Jeřábek Jan, Nekolný Martin

14. srpna 2011 – Odstranění nebezpečného stavu
Odstranění sršního hnízda – A.Jiráska
Technika: T815 CAS 32, oblek proti hmyzu, RHP CO2, motorový vysavač
Účast: Bernard Jiří, Flegl Jaroslav, Jeřábek Jan, Nekolný Martin

18. srpna 2011 – Odstranění nebezpečného stavu
Odstranění vosího hnízda v dutině nad vchodem do rodiného domu – U Pomníku padlých
Technika: T815 CAS 32, oblek proti hmyzu
Účast: Bernard Jiří, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich, Miksová Tereza, Nekolný Martin

21. srpna 2011 – Odstranění nebezpečného stavu
Odstranění dvou sršních hnízd na půdě rodiného domu – Za mostem
Technika: T815 CAS 32, oblek proti hmyzu, RHP CO2, motorový vysavač
Účast: Bernard Jiří, Brancuzský Petr, Nekolný Martin

23. srpna 2011 – Požár
Požár dřevěné kůlny v areálu bývalé pily – Kolín
Technika: T815 CAS 32, VW Transporter, dýchací přístroje Saturn7
Účast: Bernard Jiří, Beneš Josef, Charvát Jindřich, Chovančik Pavel, Jeřábek Jan, Miksová Tereza, Nekolný Martin, Nováček Václav

3. září 2011 – Okrskové cvičení
Dálková doprava vody v Ovčárech.
Technika: T815 CAS 32, VW Transporter, motorová stříkačka PS12
Účast: Bernard Jiří, Beneš Josef, Brancuzský Petr, Jeřábek Jan, Miksová Tereza, Nekolný martin, Nováček Václav

10. září 2011 – Výcvik
Praktický výcvik Mukařov
Technika: T815 CAS 32
Účast: Bernard Jiří, Jeřábek Jan, Miksová Tereza, Nováček Václav

11. září 2011 – Technická asistence
Technická asistence při prezentaci sportovních klubů – Kolín
Technika: T815 CAS 32, VW Transporter, motorová stříkačka PS12
Účast: Bernard Jiří, Brancuzský Petr, Miksová Tereza

2. října 2011 – Prověřovací námětové cvičení
Simulovaný požár zázemí fotbalového hřiště v Rohozci, okres Kutná Hora
Technika: T815 CAS 32, VW Transporter, motorová stříkačka PS12, dýchací přístroje Saturn7
Účast: Bernard Jiří, Beneš Josef, Brancuzský Petr, Charvát Jindřich, Chovančik Pavel, Jeřábek Jan, Miksová Tereza, Nekolný Martin

15. října 2011 – Požár
Požár ubytovny – Kolín
Technika: T815 CAS 32, VW Transporter
Účast: Bernard Jiří, Beneš Josef, Jeřábek Jan, Charvát Jindřich, Nekolný Martin

20. října 2011 – Technická asistence – Cvičení
Vyčerpání rybníčku ve statku.
Technika: T815 CAS 32, VW Transporter
Účast: Bernard Jiří, Beneš Josef, Brancuzsky Petr, Flegl Jaroslav, Charcát Jindřich, Nekolný Martin

5. listopadu 2011 – Školení
Základní školení jednotky.
Účast: Bernard Jiří, Brancuzský Petr, Flegl Jaroslav, Jeřábek Jan, Charvát Jindřich, Miksová Tereza, Nekolný Martin, Nováček Václav

6. listopadu 2011 – Prověřovací cvičení
Vyhledání a ošetření osoby zavalené stromem.
Technika: T815 CAS 32, VW Transporter
Účast: Bernard Jiří, Brancuzský Petr, Flegl Jaroslav, Charvát jindřich, Nekolný Martin, Nováček Václav
Odborný zdravotní dohled: Stašková Irena

12. listopadu 2011 – Výcvik
Běh na rozhlednu Vysoká – bez a s dýchací technikou.
Technika: VW Transporter, 3x dýchací přístroj Drager
Účast: Bernard Jiří, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich, Jeřábek Jan, Nekolný Martin

28. listopadu 2011 – Požár 
Požár složeného dřeva – Týnec nad Labem, jednotka odvolána v době výjezdu.
Technika: T815 CAS 32
Účast: Bernard Jiří, Boura Tomáš, Charvát Jindřich, Flegl Jaroslav

31. ledna 2012 – Požár (-8°C)
Požár rodiného domu – Starý Kolín
Technika: T815 CAS32, 6x dýchací přístroj
Účast: Beneš Josef, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich, Nekolný Martin

2. února 2012 – Požár (-15°C)
Požár sazí v komíně – Starý Kolín
Technika: T815 CAS32, VW Transporter
Účast: Bernard Jiří, Beneš Josef, Brancuzský Petr, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich, Chovančik Pavel, Miksová Tereza

12. února 2012 – Požár (-22°C)
Požár 1. patrové budovy – Kolín
Technika: T815 CAS32
Účast: Bernard Jiří, Charvát Jindřich

18. února 2012 – Výcvik (-1°C)
Záchrana na ledě – Bílé Poličany
Technika: VW Transporter, Loď záchranář 420.5, házecí pytlík, páteřní deska, lano
Účast: Bernard Jiří, Brancuzský Petr, Flegl Jaroslav, Charvát jindřich, Chovančik Pavel, Jeřábek Jan, Miksová Tereza, Nekolný Martin, Nováček Václav

5. března 2012 – Požár (-2°C)
Požár bytu – Kolín, planý poplach
Technika: T815 CAS32, VW Transporter
Účast: Bernard Jiří, Beneš Josef, Brancuzský Petr, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich, Chovančik Pavel

7. března 2012 – Technická asistence (4°C)
Spláchnutí místních komunikací (Sportovní, Na Kačina, Veletovská)
Technika: T815 CAS32
Účast: Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich

8. března 2012 – Požár (2°C)
Požár chemického závodu – Starý Kolín
Technika: T815 CAS32, 3x dýchací přístroj, 4x RHP
Účast: Beneš Josef, Brancuzský Petr, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich, Jeřábek Jan, Nekolný Martin

17. a 18. března 2012 – Výcvik (20°C)
Kurz práce s motorovými pilami a rozbrušovacími agregáty –  Starý Kolín
Účast: Bernard Jiří, Beneš Josef, Brancuzský Petr, Flegl Jaroslav, Cahrvát Jindřich, Miksová Tereza, Nekolný Martin, Nováček Václav

18. března 2012 – Požár (7°C)
Požár pergoly – Červené Pečky
Technika: T815 CAS32, VW Transporter
Účast: Bernard Jiří, Beneš Josef, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich, Jeřábek Jan, Miksová Tereza, Nováček Václav

18. března 2012 – Požár (13°C)
Požár chatky – Kolín
Technika: T815 CAS32, VW Transporter
Účast: Bernard Jiří, Beneš Josef, Brancuzský Petr, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich, Jeřábek Jan, Nekolný Martin, Nováček Václav

18. března 2012 – Požár (10°C)
Požár suchého porostu – Kutlíře
Technika: T815 CAS32, VW Transporter
Účast: Bernard Jiří, Beneš Josef, Brancuzský Petr, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich, Jeřábek Jan, Nekolný Martin, Nováček Václav

20. března 2012 – Požár (13°C)
Požár rodiného domu – Bělušice
Technika: T815 CAS32, 2x dýchací přístroj
Účast: Bernard Jiří, Brancuzský Petr, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich, Miksová Tereza

24. března 2012 – Požár (5°C)
Požár střechy – Kolín
Technika: T815 CAS32, VW Transporter
Účast: Bernard Jiří, Beneš Josef, Brancuzsky Petr, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich, Jeřábek Jan, Miksová Tereza, Nekolný Martin

24. března 2012 – Požár (17°C)
Požár trávy – Bohuňovice I
Technika: T815 CAS32, VW Transporter
Účast: Bernard Jiří, Beneš Josef, Brancuzský Petr, Charvát Jindřich, Chovančik Pavel, Jeřábek Jan

27. března 2012 – Požár (15°C)
Požár trávy – Starý Kolín
Technika: T815 CAS32, VW Transporter
Účast: Bernard Jiří, Brancuzský Petr, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich, Chovančik Pavel, Miksová Tereza, Nekolný Martin

3. dubna 2012 – Požár (17°C)
Požár trávy a nízkého porostu – Kolín
Technika: T815 CAS32, VW Transporter
Účast: Beneš Josef, Boura Tomáš, Brancuzský Petr, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich, Miksová Tereza

10. dubna 2012 – Požár (13°C) 
Požár trávy a nízkého porostu – Kolín
Technika: T815 CAS32
Účast: Brancuzský Petr, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich, Jeřábek Jan

11. dubna 2012 – Požár (12°C)
Požár lesa – Starý Kolín
Technika: T815 CAS32, VW Transporter
Účast: Bernard Jiří, Beneš Josef, Boura Tomáš, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich, Jeřábek Jan, Miksová Tereza, Nekolný Martin

13. až 15. dubna 2012 – Kurz (6° až 12°C)  
Kurz velitelů a strojníků – Bílé Poličany
Účast: Bernard Jiří, Brancuzský Petr, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich, Chovančik Pavel, Jeřábek Jan

20. až 22. dubna 2012 – Kurz (12° až 16°C)
Kurz velitelů a strojníků – Bílé Poličany
Účast: Bernard Jiří, Brancuzský Petr, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich, Chovančik Pavel, Jeřábek Jan

26. dubna 2012 – Technická asistence (24°C)
Technická asistence při zprůjezdnění Černé struhy a Klejnárky – Starý Kolín
Technika: loď 420.5 Záchranář, logan, motorová pila
Účast: Flegl Jaroslav

28. dubna 2012 – Výcvik (28°C)
Cvičení požárních jednotek – Starý Kolín
Technika: T815 CAS32, loď 420.5 Záchranář, logan, PPS12
Účast: Bernard Jiří, Beneš Josef, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich, Chovančik Pavel, Jeřábek Jan, Miksová Tereza, Nekolný Martin

30. dubna 2012 – Požární asistence (29°C)
Požární asistence při spalování dřevní hmoty – Starý Kolín silážní jámy.
Techika: T815 CAS32
Účast: Bernard Jiří, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich, Nekolný Martin

30. dubna 2012 – Požární asistence (28°C)
Požární asistence při pálení čarodějnic – Starý Kolín statek.
Technika: T815 CAS32, VW Transporter
Účast: Bernard Jiří, Brancuzský Petr, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich, Miksová Tereza, Nekolný Martin

1. května 2012 – Požární asistence (18°C)
Dohašení po pálení ohně – Starý Kolín Na Píska
Technika: T815 CAS32, VW Transporter
Účast: Bernard Jiří, Brancuzský Petr, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich, Miksová Tereza, Nekolný Martin

2. května 2012 – Technická pomoc (31°C)
Zalévání nově vysazené zeleně na Dětském hřišti – Starý Kolín
Technika: T815 CAS32
Účast: Flegl Jaroslav, Nekolný Martin, dorostenci

7. května 2012 – Požár-Planý výjezd (21°C)
Požár stohu – Pašinka
Technika: T815 CAS32
Účast: Beneš Josef, Brancuzský Petr, Jeřábek Jan

8. května 2012 – Ukázka (22°C)
Praktická ukázka motorového člunu na Dni záchranářů – Kolín
Technika: VW Transporter, loď 420.5 Záchranář
Účast: Bernard Jiří, Brancuzský Petr, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich, Jeřábek Jan

14. května 2012 – Technická pomoc (16°C)
Prořezání bývalých zahrádek v Základní škole – Starý Kolín
Technika: motorová pila Joseped a Husqarna
Účast: Bernard Jiří, Beneš Josef, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich, Miksová Tereza

26. května 2012 – Ukázka/Výcvik (22°C)
Praktická ukázka motorového člunu, hašení automobilu – Dobšice (125 let SDH)
Technika: T815 CAS32, loď 420.5 Záchranář, MAN TGL
Účast: Bernard Jiří, Beneš Josef, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich

27. května 2012 – Technická pomoc (21°C)
Zalévání nově vysazené zeleně na Dětském hřišti – Starý Kolín
Technika: T815 CAS32
Účast: Bernard Jiří, Thurich Lukáš

28. května 2012 – Školení
Cyklické školení velitelů a strojníků – Týnec nad Labem
Technika: VW Transporter
Účast: Bernard Jiří, Brancuzský Petr, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich

30. května 2012 – Školení
Cyklické školení velitelů a strojníků – Týnec nad Labem
Technika: VW Transporter
Účast: Bernard Jiří, Brancuzský Petr, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich

31. května 2012 – Požár (25°C)
Požár u autodílny – Libenice
Technika: T815 CAS32, VW Transporter
Účast: Beneš Josef, Brancuzský Petr, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich, Nováček Václav

2. června 2012 – Technická asistence/Ukázka (23°C)
Organizační a technické zajištění Dětského dne s hasiči, ukázka záchrany osoby a zásahu na nebezpečnou látku – Starý Kolín
Technika: T815 CAS32, VW Transporter, dýchací technika a další drobný materiál
Účast: Bernard Jiří, Beneš Josef, Brancuzský Petr, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich, Chovančik Pavel, Jeřábek Jan, Miksová Tereza, Nováček Václav

3. června 2012 – Technická asistence (23°C)
Doplňování vody na Hře plamen – Kolín
Technika: T815 CAS32
Účast: Bernard Jiří, Jeřábek Jan

4. června 2012 – Školení
Cyklické školení velitelů a strojníků – Týnec nad Labem
Technika: VW Transporter
Účast: Bernard Jiří, Brancuzský Petr, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich

9. června 2012 – Technická asistence (22°C)
Doplňování vody na dětském dni – Záboří nad Labem
Technika: T815 CAS32
Účast: Bernard Jiří, Flegl Jaroslav, Jeřábek Jan

21. června 2012 – Technická pomoc (30°C)
Vyčerpání a vyčištění železničního podchodu – Starý Kolín
Technika: T815 CAS32, ejektor, plovoucí čerpadlo
Účast: Bernard Jiří, Beneš Josef, Flegl Jaroslav

22. června 2012 – Technická pomoc (25°C)
Vyproštění zapadlého obecního MAN TGL – Starý Kolín
Technika: T815 CAS32
Účast: Flegl Jaroslav 

23. června 2012 – Technická asistence (31°C)
Doplňování vody na Polabské lize – Ovčáry
Technika: T815 CAS32
Účast: Bernard Jiří, Flegl Jaroslav, Nekolný Martin

25. června 2012 – Záchrana osob a zvířat z vody (21°C)
Vytažení utonulé osoby z rybníka – Starý Kolín
Technika: T815 CAS32, VW Transporter, loď 420.5 Záchranář
Účast: Bernard Jiří, Brancuzský Petr, Boura Tomáš, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich, Chovančik Pavel, Miksová Tereza, Nekolný Martin, Nováček Václav

30. června 2012 – Technická asistence (33°C)
Doplňování vody na oslavách 130 let od založení SDH Býchory
Technika: T815 CAS32
Účast: Bernard Jiří, Jeřábek Jan, Nekolný Martin

6. července 2012 – Technická pomoc (21°C)
Odstranění spadlých stromů – Kolín Labe
Technika: T815 CAS32
Účast: Bernard Jiří, Brancuzský Petr, Flegl Jaroslav, Miksová Tereza

6. července 2012 – Technická pomoc (21°C)
Vyproštění úvázlého automobilu – Kolín Samberk
Technika: T815 CAS32
Účast: Bernard Jiří, Brancuzský Petr, Flegl Jaroslav, Miksová Tereza

6. července 2012 – Technická pomoc (19°C)
Vyčerpání železničního podchodu – Starý Kolín
Technika: T815 CAS32, plovoucí čerpadlo
Účast: Bernard Jiří, Brancuzský Petr, Flegl Jaroslav

8. července 2012 – Ukázka (28°C)
Praktická ukázka motorového člunu – 130 let SDH Žehuň
Technika: VW Transporter, člun 420.5 Záchranář
Účast: Bernard Jiří, Beneš Josef, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich, Nekolný Martin

12. července 2012 – Technická pomoc (18°C)
Odstranění spadlého stromu – Starý Kolín
Technika: T815 CAS32, motorová pila Josped
Účast: Bernard Jiří, Flegl Jaroslav, Nekolný Martin

14. července 2012 – Odstranění nebezpečného stavu (18°C)
Odstranění vosího hnízda u vchodu do rodinného domu – Baštecká, Starý Kolín 
Technika: T815 Cas32, oblek proti hmyzu, motorový vysavač
Účast: Flegl Jaroslav, Jeřábek Jan, Nekolný Martin

14. července 2012 – Technická asistence (24°C)
Doplňování vody na Polabské lize – Tři Dvory
Technika: T815 CAS32
Účast: Flegl Jaroslav, Jeřábek Jan, Nekolný Martin

18. července 2012 – Technická pomoc (22°C)
Vyčerpání železničního podchodu – Starý Kolín
Technika: VW Transporter, plovoucí čerpadlo
Účast: Bernard Jiří, Brancuzský Petr, Flegl Jaroslav

28. července 2012 – Technická asistence (35°C)
Organizační zajištění pátého ročníku Starokolínské lyžovačky.
Technika: T815 CAS32, VW Transporter, přívěsný vozík a sposta drobného materiálu.
Účast: Bernard Jiří, Beneš Josef, Brancuzský Petr, Flegl Jaroslav, Jeřábek Jan a další členové SDH

28. července 2012 – Technická pomoc (22°C)
Vyčerpání železničního podchodu, Kateřinské ulice a hasičské zbrojnice – Starý Kolín
Technika: T815 CAS32, plovoucí čerpadlo
Účast: Bernard Jiří, Beneš Josef, Brancuzský Petr, Charvát Jindřich, Jeřábek Jan, Miksová Tereza, Nekolný Martin

4. až 11. srpna 2012 – Technická asistence (11-25°C)
Organizační zajištění Letního hasičského soustředění mládeže – Krkonoše
Technika: VW Transporter
Účast: Bernard Jiří, Brancuzský Petr, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich, Miksová Tereza, Nováček Václav

16. srpna 2012 – Požár (29°C)
Nekontrolované rozšíření povoleného pálení – Pašinka. Jednotka odvolána v době výjezdu.
Technika: T815 CAS32
Účast: Bernard Jiří, Beneš Josef, Miksová Tereza

20. srpna 2012 – Technická pomoc (38°C)
Okysličování a odčerpání zkažené vody z rybníčku ve statku.
Technika: T815 CAS32, VW Transporteran
Účast: Bernard Jiří, Beneš Josef, Brancuzský Petr, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich, Nekolný Martin

28. srpna 2012 – Technická asistence (25°C)
Doplnění vody do barelu na hřbitově – Starý Kolín
Technika: T815 CAS32
Účast: Flegl Jaroslav

30. srpna 2012 – Požár (29°C)
Požár rodinného domu – Kolín
Technika: T815 CAS32
Účast: Bernard Jiří, Beneš Josef, Brancuzský Petr, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich, Miksová Tereza, Nekolný Martin

4. září 2012 – Technická asistence (25°C)
Doplnění vody do barelu na hřbitově – Starý Kolín
Technika: T815 CAS32
Účast: Flegl Jaroslav

4. září 2012 – Technická asistence (25°C)
Technické zabezpečení výcviku mladých hasičů – Starý Kolín
Technika: T815 CAS32, VW Transporter, PPS12
Účast: Brancuzský Petr, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich, Miksová Tereza, Nekolný Martin, Nováček Václav

5. září 2012 – Požár (23°C)
Požár bytu v panelovém domě – Kolín
Technika: T815 CAS32
Účast: Beneš Josef, Brancuzský Petr, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich, Misksová Tereza, Nekolný Martin

8. září 2012 – Výcvik (25°C)
Praktický výcvik velitelů a strojníků – Nebřenice
Technika: T815 CAS32
Účast: Bernard Jiří, Brancuzský Petr, Flegl Jaroslav, Jeřábek Jan

15. září 2012 – Výcvik (20°C)
Praktický výcvik s motorovým člunem – Labe (Týnec nad Labem-Sanberg)
Technika: VW Transporter, loď 420,5 Záchranář
Účast: Bernard Jiří, Flegl Jaroslav

16. září 2012 – Školení (22°C)
Základní školení jednotky – Starý Kolín
Technika: T815 CAS32
Účast: Bernard Jiří, Beneš Josef, Brancuzský Petr, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich, Chovančik Pavel, Jeřábek Jan, Nekolný Martin

16. září 2012 – Výcvik (22°C)
Praktický výcvik s motorovým člunem – Labe (Starý Kolín-Kolín)
Technika: VW Transporter, loď 420,5 Záchranář
Účast: Beneš Josef, Charvát Jindřich, Nekolný Martin

22. září 2012 – Odborná praxe (8-17°C)
Odborná praxe družstva – HZS Kolín
Technika: T815 CAS32, MAN TGL
Účast: Beneš Josef, Flegl Jaroslav, Chovančik Pavel, Jeřábek Jan

4. října 2012 – Požár (6°C)
Požár dřeva – Kolín-Sanberk
Technika: T815 CAS32
Účast: Bernard Jiří, Beneš Josef, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich, Nekolný Martin

6. října 2012 – Odborná praxe (13-20°C)
Odborná praxe družstva – HZS Kolín
Technika: T815 CAS32
Účast: Bernard Jiří, Brancuzský Petr, Flegl Jaroslav, Miksová Tereza

7. října 2012 – Prověřovací námětové cvičení (9°C)
Simulovaná požár budov na okraji lesa – Brnardov, Okres Kutná Hora
Technika: T815 CAS32
Účast: Bernard Jiří, Beneš Josef, Jeřábek Jan, Nekolný Martin

17. října 2012 – Školení jednotky (15°C)
Cyklické školení jednotky – Starý Kolín
Účast: Bernard Jiří, Beneš Josef, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich, Miksová Tereza, Nekolný Martin

22. října 2012 – Technická pomoc (16°C)
Pročištění ocelové chráničky pod železniční tratí – Starý Kolín
Technika: T815 CAS32
Účast: Bernard Jiří, Brancůzský Petr, Nekolný Martin

24. října 2012 – Fyzická příprava
Fyzická příprava jednotky, Nohejbal – Starý Kolín
Účast: Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich, Chovančik Pavel (Brancuzský patrik, Hájek Dominik, Martínková Hana, Miksa Petr)

24. října 2012 – Školení (6°C)
Školení velitelů jednotek – HZS Kolín
Účast: Bernard Jiří

27. října 2012 – Ukázka/výstava (0°C)
Slavnostní předání zásahového automobilu – Hasiči Krakovany
Technika: T815 CAS32
Účast: Bernard Jiří, Flegl Jaroslav

31. října 2012 – Fyzická příprava
Fyzická příprava jednotky, Florbal – Starý Kolín
Účast: Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich, Miksová Tereza, Nekolný Martin (Brancuzský Patrik, Martínková Hana, Miksa Petr)

3. listopadu 2012 – Výcvik (8°C)
Běh na rohlednu Vysoká – bez a s dýchací technikou
Technika: VW Transporter
Účast: Bernard Jiří, Flegl Jaroslav, Chovančik Pavel, Jeřábek Jan, Nekolný Martin (Martínková Hana, Miksa Petr, Thurich Lukáš)

7. listopadu 2012 – Fyzická příprava
Fyzická příprava jednotky, Volejbal – Starý Kolín
Účast: Brancuzský Petr, Charvát Jindřich, Nekolný Martin (Brancuzská Monika, Brancuzský Patrik, Hájek Dominik, Kamínek Josef, Martínková Hana, Miksa Petr)

10. listopadu 2012 – Požár (8°C)
Požár nízké budovy – Kolín-Šťáralka – Planý poplach
Technika: T815 CAS32
Účast: Bernard Jiří, Charvát Jindřich, Jeřábek Jan, Miksová Tereza

14. listopadu 2012 – Fyzická příprava
Fyzická příprava jednotky, Volejbal – Starý Kolín
Účast: Brancuzský Petr, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich (Hájek Dominik, Martínková Hana, Miksa Petr)

15. listopadu 2012 – Výcvik (5°C)
Výcvik ve flashover kontejneru – Vysoké Mýto
Účast: Bernard Jiří, Beneš Josef, Flegl Jaroslav, Chovančik Pavel, Miksová Tereza

13. prosince 2012 – Požár (-5°C) 
Požár komína – Kolín
Technika: T815 CAS32
Účast: Beneš Josef, Boura Tomáš, Flegl Jaroslav

14. prosince 2012 – Požár (-3°C)
Požár v budově – Nemocnice Kolín. Následná záloha na stanici HZS Kolín.
Technika: T815 CAS32
Účast: Bernard Jiří, Beneš Josef, Flegl Jaroslav

16. prosince 2012 – Prověřovací cvičení/Požár (2°C)
Požár nízkého porostu – Starý Kolín
Technika: T815 CAS32, VW Transporter
Účast: Bernard Jiří, Beneš Josef, Boura Tomáš, Flegl Jaroslav, Chovančik Pavel, Jeřábek Jan, Nekolný Martin

19. ledna 2013 – Požár (-6°C)
Požár bytu – Kolín
Technika: T815 CAS32, VW Transporter
Účast: Bernard Jiří, Beneš Josef, Charvát Jindřich, Jeřábek Jan, Miksová Tereza, Nekolný Martin
Jednotky: HZS Kolín, JSDHO Starý Kolín

19. ledna 2013 – Požár (-5°C)
Požár sklepu – Kolín
Technika: T815 CAS32, VW Transporter
Účast: Bernard Jiří, Beneš Josef, Charvát Jindřich, Jeřábek Jan, Nekolný Martin
Jednotky: HZS Kolín, JSDHO Starý Kolín

4. února 2013 – Požár (3°C)
Požár rodinného domu – Svatá Kateřina
Technika: T815 CAS32
Účast: Bernard Jiří, Boura Tomáš
Jednotky: HZS Kutná Hora, HZS Čáslav, JSDHO Starý Kolín, JSDHO Svatý Mikuláš, JSDHO Týnec nad Labem, JSDHO Záboří nad Labem

9. února 2013 – Ostatní pomoc (-1°C)
Záchrana zvířete – Starý Kolín
Technika: VW Transporter
Účast: Bernard Jiří, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich, Chovančik Pavel, Miksová Tereza
Jednotky: JSDHO Starý Kolín

27. února 2013 – Technická pomoc (5°C)
Pátrání po pohřešované osobě – Volárna
Technika: T815 CAS32, OA, Termokamera
Účast: Bernard Jiří, Brancuzský Patrik, Brancuzský Petr, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich, Chovančik Pavel, Nekolný Martin, Thurich Lukáš
Jednotky: HZS Ovčáry, JSDHO Starý Kolín, JSDHO Žiželice, JSDHO Ovčáry, JSDHO Plaňany

2. až 3. března 2013 – Požár (3 až -5°C)
Požár administrativní budovy / ubytovny – Týnec nad Labem-Lžovice
Technika: T815 CAS32, VW Transporter, Termokamera, Dýchací technika S7 a PA90
Účast: Bernard Jiří, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich, Chovančik Pavel, Jeřábek Jan, Miksová Tereza, Nekolný Martin
Jednotky: HZS Kolín, HZS Ovčáry, HZS Kutná Hora, JSDHO Starý Kolín, JSDHO Žiželice, JSDHO Nové Dvory, JSDHO Týnec nad Labem, JSDHO Lžovice, JSDHO Radovesnice

4. března 2013 – Výcvik (14°C hala)
Výcvik základů jištění a slaňování – Starý Kolín
Technika: lezecké potřeby
Účast: Bernard Jiří, Brancuzský Patrik, Brancuzský Petr, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich, Nekolný Martin, Nováček Václav
Jednotky: JSDHO Starý Kolín

4. března 2013 – Požár (5°C)
Požár na spáleništi – Týnec nad Labem-Lžovice
Technika: T815 CAS32, VW Transporter
Účast: Bernard Jiří, Brancuzský Petr, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich, Nekolný Martin, Nováček Václav
Jednotky: HZS Kolín, JSDHO Starý Kolín, JSDHO Týnec nad Labem

11. března 2013 – Požár (1°C)
Požár zahradního domku – Kolín
Technika: T815 CAS32, OA, Dýchací technika S7 a PA90
Účast: Beneš Josef, Boura Tomáš, Brancuzský Petr, Flegl Jaroslav, Chovančik Pavel
Jednotky: HZS Kolín, HZS Paramo, JSDHO Starý Kolín

16. března 2013 – Požár (0°C)
Požár komínu – Starý Kolín
Technika: VW Transporter
Účast: Bernard Jiří, Beneš Josef, Flegl Jaroslav, Jeřábek Jan, Nekolný Martin
Jednotky: HZS Kolín, JSDHO Starý Kolín

9. dubna 2013 – Požár (12°C)
Požár odpadků – Libenice
Technika: T815 CAS32, VW Transporter
Účast: Bernard Jiří, Beneš Josef, Brancuzský Patrik, Charvát Jindřich, Nekolný Martin
Jednotky: HZS Kolín, JSDHO Starý Kolín 

14. dubna 2013 – Požár (16°C)
Požár v bytovém domu – Kolín.
Technika: T815 CAS32, VW Transporter
Účast: Bernard Jiří, Boura Tomáš, Brancuzský Patrik, Brancuzský Petr, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich, Chovančik Pavel, Jeřábek Jan, Miksová Tereza, Nekolný Martin
Jednotky: HZS Kolín, HZS Paramo, JSDHO Starý Kolín

30. dubna 2013 – Požární asistence (22°C)
Požární asistence při pálení čarodějnic – Starý Kolín statek.
Technika: T815 CAS32, VW Transporter
Účast: Bernard Jiří, Brancuzský Petr, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich, Miksová Tereza

30. dubna 2013 – Požární asistence (18°C)
Skropení vysoké trávy při pálení čarodějnic – Starý Kolín Na Píska
Technika: T815 CAS32, VW Transporter
Účast: Bernard Jiří, Brancuzský Petr, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich, Miksová Tereza
Jednotky: JSDHO Starý Kolín

3. května 2013 – Požár (11°C)
Požár garáže – Kolín
Technika: T815 CAS32
Účast: Bernard Jiří, Brancuzský Petr, Flegl Jaroslav, Miksová Tereza
Jednotky: HZS Kolín, JSDHO Starý Kolín

17. května 2013 – Technická asistence (24°C)
Pomoc s přípravou překážek pro Okresní kolo v požárním sportu – Kolín atletický stadión.
Technika: VW Transporter, MAN TGL
Účast: Bernard Jiří, Brancuzský Patrik, Brancuzský Petr, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich
Sbory: SDH Starý Kolín, SDH Kostelec nad Černými lesy, SDH Klučov, SDH Český Brod

18. května 2013 – Technická asistence (15°-22°C)
Pomoc s organizačním zajištěním Okresního kola v požárním sportu – Kolín atletický stadión.
Technika: T815 CAS32, MAN TGL
Účast: Bernard Jiří, Flegl Jaroslav, Jeřábek Jan
Sbory: SDH Starý Kolín, SDH Kostelec nad Černými Lesy, SDH Klučov, SDH Český Brod

24. května 2013 – Technická asistence (13°C)
Pomoc s přípravou překážek pro Hru Plamen – Kolín atletický stadión.
Technika: VW Transporter
Účast: Bernard Jiří, Brancuzský Patrik, Brancuzský Petr, Flegl Jaroslav
Sbory: SDH Starý Kolín, SDH Kostelec nad Černými Lesy, SDH Klučov

25. května 2013 – Technická asistence (10°C)
Pomoc s organizačním zajištěním Hry Plamen – Kolín atletický stadión.
Technika: T815 CAS32, VW Transporter
Účast: Bernard Jiří, Brancuzský Patrik, Flegl Jaroslav, Chovančik Pavel
Sbory: SDH Starý Kolín, SDH Kostelec nad Černými Lesy, SDH Klučov

25. května 2013 – Technická pomoc (14°C)
Zprůchodnění splaškové kanalizace pro č.p. 85 a 36 – Starý Kolín.
Technika: T815 CAS32
Účast: Bernard Jiří, Brancuzský Patrik, Flegl Jaroslav
Jednotky: JSDHO Starý Kolín 

2. června 2013 – Povodeň, Záplava (16°C)
Utěsnění kanalizace, odčerpání vody a ČOV – Kolín-Sendražice (Mašinka)
Technika: T815 CAS32, VW Transporter, plovoucí čerpadlo PPCA-H 630
Účast: Bernard Jiří, Beneš Josef, Brancuzský Patrik, Charvát Jindřich, Jeřábek Jan, Miksová Tereza, Nekolný Martin, Thurich Lukáš
Jednotky: JSDHO Starý Kolín

2. června 2013 – Povodeň, Záplava (18°C)
Čerpání garáže, evakuace osob – Polepy
Technika: T815 CAS32
Účast: Bernard Jiří, Jeřábek Jan, Thurich Lukáš, Nekolný Martin.
Jednotky: JSDHO Starý Kolín

2. června 2013 – Povodeň, Záplava (18°C)
Stavba protipovodňových zábran – Kolín
Technika: T815 CAS32
Účast: Bernard Jiří, Jeřábek Jan, Thurich Lukáš, Nekolný Martin
Jednotky: JSDHO Starý Kolín

2. až 6. června 2013 – Povodeň, Záplava
Zabezpečovací, vyklízecí a úklidové práce, čerpání vody, monitoring toků, evakuace osob a předmětů – Starý Kolín
Technika: T815 CAS32, VW Transporter, MAN TGL, Dácia Logan, plovoucí čerpadla PPCA-H 630, PH-1200 a PH-Mamut-2400, kalové čerpadlo PH-1000, elektrocentrála, elektrická kalová čerpadla, vysoušeče DH-752 a DH-731
Účast: Bernard Jiří, beneš Josef, Brancuzský Patrik, Brancuzský Petr, Boura Tomáš, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich, Chovančik pavel, Jeřábek Jan, Miksa Petr, Miksová Tereza, Nekolný Martin, Nováček Václav, Thurich Lukáš
Jednotky: JSDHO Starý Kolín, HZS Kutná Hora, HZS Hlučín, HZS Třebíč, JSDHO Záboří nad Labem, JSDHO Týnec nad Labem, JSDHO Semtěž, JSDHO Lžovice, JSDHO Veletov, JSDHO Miskovice, JSDHO Polánka, JSDHO Nesměřice, JSDHO Červené Janovice

8. června 2013 – Povodeň, Záplava (26°C)
Vyčerpávání zaplavených studní – Žiželice
Technika: VW Transporter, kalové čerpadlo PH-1000
Účast: Beneš Josef, Boura Tomáš, Nováček Václav
Jednotky: JSDHO Žiželice, JSDHO Starý Kolín

8. června 2013 – Svatba (26°C)
Svatba Jirky Bernarda – Kolín
Technika: VW Transporter, loď záchranář 420.5
Účast: Boura Tomáš, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich, Miksa Petr, Miksová Tereza, Nováček Václav
Jednotky: JSDHO Starý Kolín

8. až 10. června 2013 – Povodeň, Záplava (15-27°C)
Čerpání laguny – Radim
Technika: T815 CAS32, plovoucí čerpadlo PH-Mamut-2400, Dácial Logan
Účast: Bernard Jiří, Beneš Josef, Brancuzský Patrik, Brancuzský Petr, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich, Chovančik Pavel, Nekolný Martin, Thurich Lukáš
Jednotky: JSDHO Pečky, JSDHO Starý Kolín

9. až 11. června 2013 – Technická pomoc 
Monitoring toků – Starý Kolín
Technika: VW Transporter
Účast: Beneš Josef, Flegl Jaroslav, Chovančik Pavel, Thurich Lukáš
Jednotky: JSDHO Starý Kolín

11. června 2013 – Povodeň, Záplava (24°C)
Čerpání laguny – Starý Kolín
Technika: T815 CAS32, Dácia Logan, Plovoucí čerpadla PPCA-H, PH-1200 a PH-Mamut-2400
Účast: Bernard Jiří, Brancuzský Patrik, Brancuzský Petr, Flegl Jaroslav, Miksa Petr, Miksová Tereza, Thurich Lukáš
Jednotky: JSDHO Starý Kolín

12. června 2013 – Povodeň, Záplava (23°C)
Čerpání laguny – Starý Kolín
Technika: VW Transporter, plovoucí čerpadlo PH-Mamut-2400
Účast: Bernard Jiří, Flegl Jaroslav, Miksa Petr, Miksová Tereza
Jednotky: JSDHO Starý Kolín

25. až 26. června 2013 – Povodeň, Záplava
Zabezpečovací práce, čerpání vody, monitoring toků – Starý Kolín
Technika: T815 CAS32, VW Transporter, MAN TGL, Dacia Logan, plovoucí čerpadla PH-1200 a PH-Mamut-2400
Účast: Bernard Jiří, Beneš Josef, Brancuzský Petr, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich, Miksa Petr, Misksová Tereza, Nekolný Martin, Thurich Lukáš
Jednotky: JSDHO Starý Kolín

25. června 2013 – Technická pomoc (20°C)
Odstranění padlého stromu – Starý Kolín
Technika: T815 CAS32, motorová pila Josped
Účast: Beneš Josef, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich
Jednotky: JSDHO Starý Kolín

28. června 2013 – Svatba (26°C)
Svatba Pavla Chovančika – Kutná Hora
Technika: VW Transporter, loď záchranář 420.5
Účast: Bernard Jiří, Flegl Jaroslav, Miksa Petr, Miksová Tereza, Thurich Lukáš
Jednotky: JSDHO Starý Kolín

5. července 2013 – Cvičení (24°C)
Dálková doprava vody – Býchory
Technika: T815 CAS32, VW Transporter, plovoucí čerpadlo PH-Mamut-2400
Účast: Bernard Jiří, Boura Tomáš, Flegl Jaroslav, Jeřábek Jan, Nekolný Martin
Jednotky: JSDHO Starý Kolín, JSDHO Býchory, JSDH Ovčáry, JSDHO Němčice, JSDHO Kolín-Sendražice, JSDHO Radovesnice

9. července 2013 – Fyzická příprava/Výcvik (27°C)
Fyzická a plavecká příprava – Kutná Hora
Technika: VW Transporter
Účast: Brancuzský Patrik, Brancuzský Petr, Flegl Jaroslav, Nekolný Martin, Thurich Lukáš
Jednotky: JSDHO Starý Kolín

13. až 20. července 2013 – Technická asistence (16-26°C)
Organizační zajištění Letního hasičskéh soustředění mládeže – Vysočina
Technika: VW Transporter
Účast: Brancuzský Patrik, Brancuzský Petr, Bernard Jiří, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich, Miksa Petr, Miksová Tereza
Jednotky: JSDHO Starý Kolín

15. července 2013 – Požár (24°C)
Požár průmyslového objektu – Kolín
Technika: CAS32 T815
Účast: Bernard Jiří, Flegl Jaroslav, Thurich Lukáš
Jednotky: HZS Kolín, JSDHO Starý Kolín

16. července 2013 – Požár (25°C)
Požár opuštěného objektu – Starý Kolín
Technika: T815 CAS32
Účast: Flegl Jaroslav, Chovančik Pavel, Thurich Lukáš
Jednotky: HZS Kolín, JSDHO Starý Kolín 

27. července 2013 – Technická asistence/Ukázka (35°C)
Pomoc se zajištěním oslav 125 let SDH Záboří nad Labem
Technika: T815 CAS32
Účast: Jeřábek Jan, Boura Tomáš, Thurich Lukáš, Nekolný Martin
Jednotky: JSDHO Záboří nad Labem, HZS Kutná Hora, JSDHO Starý Kolín a další

1. srpna 2013 – Požár (20°C)
Požár komínu – Kolín
Technika: T815 CAS32
Účast: Beneš Josef, Brancuzský Patrik, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich
Jednotky: HZS Kolín, JSDHO Starý Kolín

3. srpna 2013 – Odborná praxe (36°C)
Odborná praxe družstva – HZS Kolín
Technika: T815 CAS32
Účast: Bernard Jiří, Beneš Josef, Flegl Jaroslav, Thurich Lukáš
Jednotky: HZS Kolín, JSDHO Starý Kolín

3. srpna 2013 – Požár (35°C)
Požár bytu – Starý Kolín
Technika: ventilátor
Účast: Jeřábek Jan, Flegl Jaroslav
Jednotky: JSDHO Starý Kolín

5. srpna 2013 – Technická pomoc (19°C)
Odstraňování stromu z elektrického vedení – Veletov
Technika: T815 CAS32, VW Transporter, motorová pila, hydraulická plošina ČEZ
Účast: Bernard Jiří, Beneš Josef, Brancuzský Patrik, Boura Tomáš, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich, Nekolný Martin, Thurich Lukáš
Jednotky: JSDHO Starý Kolín

6. až 7. srpna 2013 – Technická pomoc (16°C)
Odstraňování stromu z elektrického vedení – Starý Kolín
Technika: T815 CAS32, VW Transporter, motorová pila
Účast: Bernard Jiří, Beneš Josef, Brancuzský Patrik, Flegl Jaroslav, Jeřábek Jan, Miksová Tereza, Nekolný Martin
Jednotky: HZS Kolín, JSDHO Starý Kolín

10. srpna 2013 – Odborná praxe (24°C)
Odborná praxe družstva – HZS Kolín
Technika: T815 CAS32
Účast: Bernard Jiří, Brancuzský Patrik, Charvát Jindřich, Chovančik Pavel
Jednotky: HZS Kolín, JSDHO Starý Kolín

10. srpna 2013 – Požár (24°C)
Požár budovy – Kolín
Technika: T815 CAS32
Účast: Bernard Jiří, Brancuzský Patrik, Charvát Jindřich, Chovančik Pavel
Jednotky: HZS Kolín, JSDHO Starý Kolín

16. srpna 2013 – Technická asistence (25°C)
Doplňování vody – Starý Kolín
Technika: T815 CAS32
Účast: Bernard Jiří, Beneš Josef, Flegl Jaroslav, Nekolný Martin
Jednotky: JSDHO Starý Kolín

17. srpna 2013 – Odborná praxe (24°C)
Odborná praxe družstva – HZS Kolín
Technika: T815 CAS32
Účast: Brancůzský Petr, Jeřábek Jan, Miksová Tereza, Nekolný Martin
Jednotky: HZS Kolín, JSDHO Starý Kolín

17. srpna 2013 – Dopravní nehoda (24°C)
Dopravní nehoda osobního automobilu s přívěsným vozíkem – Plaňany
Technika: T815 CAS32
Účast: Brancůzský Petr, Jeřábek Jan, Miksová Tereza, Nekolný Martin
Jednotky: HZS Kolín, JSDHO Starý Kolín

19. srpna 2013 – Technická asistence (22°C)
Doplňování vody – Starý Kolín
Technika: T815 CAS32
Účast: Brancuzský Petr, Flegl Jaroslav, Miksová Tereza, Nekolný Martin
Jednotky: JSDHO Starý Kolín

29. srpna 2013 – Požár (18°C)
Požár chatky – Kolín-Peklo
Technika: T815 CAS32, VW Transporter
Účast: Boura Tomáš, Brancuzský Petr, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich, Miksová Tereza, Thurich Lukáš
Jednotky: HZS Kolín, JSDHO Starý Kolín, HZS Koramo

31. srpna 2013 – Požár (22°C)
Požár trávy – Církvice
Technika: T815 CAS 32
Účast: Bernard Jiří, Jeřábek Jan, Brencuzský Patrik, Brancuzský Petr, Miksová Tereza, Nekolný Martin, Thürich Lukáš.
Jednotky: HZS Kutná Hora, JSDHO Starý Kolín

7. září 2013 – Technická asistence (16-22°C)
Doplňování vody na závodech – Tři Dvory
Technika: T815 CAS 32
Účast: Bernard Jiří, Jeřábek Jan
Jednotky: JSDHO Starý Kolín

12. září 2013 – Technická pomoc (12°C)
Plnění ČOV Starý Kolín
Technika: T815 CAS32, VW Transporter, 2x plovoucí čerpadlo, 1x kalové čerpadlo
Účast: Bernard Jiří, Brancůzský Petr, Boura Tomáš, Flegl Jaroslav, Miksa Petr, Miksová Tereza, Thurich Lukáš 
Jednotky: JSDHO Starý Kolín

13. září 2013 – Technická pomoc (14°C)
Plnění ČOV Starý Kolín
Technika: VW Transporter, 2x plovoucí čerpadlo, 1x kalové čerpadlo
Účast: Bernard Jiří, Flegl Jaroslav, Miksa Petr, Thurich Lukáš
Jednotky: JSDHO Starý Kolín

19. září 2013 – Požár (12°C)
Požár v rodiném domu – Starý Kolín
Technika: T815 CAS32
Účast: Bernard Jiří, Beneš Josef, Brancuzský Petr, Charvát Jindřich, Jeřábek Jan
Jednotky: HZS Kolín, JSDHO Starý Kolín

6. října 2013 – Požár (5°C)
Požár sila – Kolín
Technika: T815 CAS32, S7
Účast: Bernard Jiří, Flegl Jaroslav, Jeřábek Jan, Nekolný Martin, Thurich Lukáš
Jednotky: HZS Kolín, JSDHO Starý Kolín, HZS Paramo

6. října 2013 – Prověřovací cvičení (13°C)
Okrskové cvičení – Žehušice
Technika: T815 CAS32, termokamera
Účast: Bernard Jiří, Beneš Josef, Jeřábek Jan, Nekolný Martin
Jednotky: JSDHO Bernardov, JSDHO Rohozec, JSDHO Svatý Mikuláš, JSDHO Záboří nad Labem, JSDHO Žehušice, JSDHO Kojice, JSDHO Starý Kolín

11. října 2013 – Požár (16°C)
Požár bytu – Kolín
Technika: T815 CAS32
Účast: Bernard Jiří, Brancuzský Patrik, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich, Nekolný Martin, Thurich lukáš
Jednotky: HZS Kolín, JSDHO Starý Kolín

14. listopadu 2013 – Požár (1°C)
Požár buňky – Vinařice
Technika: T815 CAS32, VW Transporter
Účast: Beneš Josef, Bernard Jiří, Boura Tomáš, Brancuzský Patrik, Brancuzský Petr, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich, Thurich Lukáš 
Jednotky: HZS Kolín, JSDHO Starý Kolín, JSDHO Týnec nad Labem

16. listopadu 2013 – Fyzická příprava (2°C)
Běh na rozhlednu Vysoká
Technika: VW Transporter, dýchací přístroje
Účast: Bernard Jiří, Brancuzský Patrik, Flegl Jaroslav, Miksa Petr, Nekolný Martin, Thurich Lukáš 

28. – 29. Listopadu 2013 – Školení
Kurz nositelů dýchací techniky – Bílé Poličany
Technika: dýchací přístroje
Účast: Brancuzský Patrik, Miksa Petr, Thurich Lukáš

9. prosince 2013 – Požár (6°C)
Požár střechy výrobní haly – Kolín
Technika: T815 CAS32, dýchací přístroje
Účast: Brancuzský Patrik, Brancuzský Petr, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich, Nekolný Martin
Jednotky: HZS Kolín, HZS Draslovka, JSDHO Starý Kolín

28. prosince 2013 – Technická pomoc (7°C)
Odčerpání vody z první linky ČOV Starý Kolín
Technika: VW Transporter, kalové čerpadlo PH1000
Účast: Bernard Jiří, Jeřábek Jan
Jednotky: JSDHO Starý Kolín

28. prosince 2013 – Technická pomoc (4°C)
Pátrání po pohřešované osobě – Kolín
Technika: VW Transporter, svítilny
Účast: Bernard Jiří, Brancuzský Patrik, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich, Jeřábek Jan, Miksová Tereza, Nekolný Martin
Jednotky: HZS Kolín, JSDHO Starý Kolín

29. prosince 2013 – Technická pomoc (7°C)
Pátrání po pohřešované osobě – Kolín
Technika: VW Transporter
Účast: Bernard Jiří, Beneš Josef, Brancuzský Patrik, Brancuzský Petr, Flegl Jaroslav, Jeřábek Jan, Miksa Petr, Miksová Tereza, Nekolný Martin
Jednotky: HZS Kolín, JSDHO Starý Kolín, JSDHO Pečky, JSDHO Zibohlavy

2. února 2014 – Požár (-1°C)
Požár bioelektrárny – Svatý Mikuláš
Technika: T815 CAS32, VW Transporter
Účast: Bernard Jiří, Beneš Josef, Boura Tomáš, Brancuzský Petr, Brancuzský Patrik, Charvát Jindřich, Chovančik Pavel, Flegl Jaroslav, Jeřábek Jan, Miksová Tereza, Nekolný Martin
Jednotky: HZS Kutná Hora, JSDHO Starý Kolín, JSDHO Nové Dvory

15. února 2014 – Školení
Školení řidičů – Plaňany
Technika: VW Transporter
Účast: Bernard Jiří, Chovančik Pavel, Flegl Jaroslav
Jednotky: JSDHO Starý Kolín

19. února 2014 – Požár (5°C)
Požár autoopravny – Pňov Předhrádí, Záloha na stanici HZS – Kolín
Technika: T815 CAS32, VW Transporter
Účast: Beneš Josef, Brancuzský Petr, Brancuzský Patrik, Chovančik Pavel, Flegl Jaroslav, Miksová Tereza, Nekolný Martin
Jednotky: HZS Kolín, HZS Poděbrady, JSDHO Starý Kolín, JSDHO Pečky, JSDHO Pňov Předhrádí, JSDHO Libice nad Cidlinou

2. března 2014 – Požár (2°C)
Požár břehu řeky Labe – Kolín
Technika: T815 CAS32, VW Transporter
Účast: Brancuzský Petr, Brancuzský Patrik, Charvát Jindřich, Chovančik Pavel, Flegl Jaroslav, Jeřábek Jan, Miksová Tereza, Thurich Lukáš
Jednotky: HZS Kolín, JSDHO Starý Kolín

2. března 2014 – Požár (4°C)
Požár v bytovém domě – Kolín
Technika: T815 CAS32, VW Transporter
Účast: Bernard Jiří, Brancuzský Patrik, Charvát Jindřich, Chovančik Pavel, Flegl Jaroslav, Jeřábek Jan, Thurich Lukáš
Jednotky: HZS Kolín, JSDHO Starý Kolín

13. března 2014 – Technická pomoc (14°C)
Otevření uzavřených prostor – Kolín
Technika: T815 CAS32
Účast: Bernard Jiří, Beneš Josef, Jeřábek Jan, Miksa Petr
Jednotky: HZS Kolín, JSDHO Starý Kolín

15. března 2014 – Požár (7°C)
Požár bytu – Kolín
Technika: T815 CAS32, VW Transporter
Účast: Bernard Jiří, Beneš Josef, Brancuzský Patrik, Charvát Jindřich, Miksová Tereza, Nekolný Martin, Thurich Lukáš
Jednotky: HZS Kolín, JSDHO Starý Kolín
  

22. března 2014 – Kurz (11-19°C)
Kurz obsluhy motorových pil a rozbrušovacích agregátů – Starý Kolín
Technika: VW Transporter
Účast: Bernard Jiří, Beneš Josef, Brancuzský Petr, Brancuzský Patrik, Charvát Jindřich, Chovančik Pavel, Flegl Jaroslav, Jeřábek Jan, Miksová Tereza, Nekolný Martin
Jednotky: JSDHO Starý Kolín

23. března 2014 – Požár (3°C)
Požár osobního automobilu – Grunta
Technika: T815 CAS32, VW Transporter
Účast: Bernard Jiří, Beneš Josef, Brancuzský Petr, Brancuzský Patrik, Charvát Jindřich, Chovančik Pavel, Flegl Jaroslav, Jeřábek Jan, Miksa Petr, Miksová Tereza, Nekolný Martin, Thurich Lukáš
Jednotky: HZS Kutná Hora, JSDHO Starý Kolín

25. března 2014 – Požár (3°C)
Požár, planý poplach – Kolín
Technika: T815 CAS32
Účast: Flegl Jaroslav, Miksa Petr, Miksová Tereza, Nekolný Martin
Jednotky: HZS Kolín, JSDHO Starý Kolín

31. března 2014 – Požár (15°C)
Požár suché trávy – Kolín
Technika: T815 CAS32
Účast: Flegl Jaroslav, Nekolný Martin, Thurich Lukáš
Jednotky: JSDHO Starý Kolín, HZS Kolín, HZS SŽDC Nymburk

2. dubna 2014 – Technická havarie (18°C)
Požární asistence při hokejovém zápase – Kolín
Technika: T815 CAS32
Účast: Bernard Jiří, Flegl Jaroslav, Jeřábek Jan, Nekolný Martin
Jednotky: HZS Kolín, JSDHO Starý Kolín

4. dubna 2014 – Požár (20°C)
Požár lesa – Starý Kolín
Technika: T815 CAS32
Účast: Bernard Jiří, Beneš Josef, Flegl Jaroslav, Miksa Petr, Nekolný Martin
Jednotky: JSDHO Starý Kolín, HZS Kolín

5. dubna 2014 – Technická pomoc (8-12°C)
Organizační zajištění velkoobjemového a nebezpečného odpadu – Starý Kolín
Účast: Bernard Jiří,
Jednotky: JSDHO Starý Kolín

9. dubna 2014 – Požár (9°C)
Požár továrny, následně prověřovací cvičení – Ovčáry
Technika: T815 CAS32, VW Transporter
Účast: Bernard Jiří, Brancuzský Patrik, Charvát Jindřich, Chovančik Pavel, Flegl Jaroslav, Jeřábek Jan, Miksa Petr, Miksová Tereza, Nekolný Martin
Jednotky: HZS Kolín, HZS Ovčáry, JSDHO Starý Kolín, JSDHO Žiželice, JSDHO Libice nad Cidlinou, JSDHO Týnec nad Labem, JSDHO Ovčáry

19. dubna 2014 – Technická pomoc (11°C)
Spolupráce s IZS – Kolín (před výjezdem odvoláni)
Účast: Bernard Jiří, Brancuzský Patrik, Jeřábek Jan, Miksa Petr, Miksová Tereza, Nekolný Martin, Thurich Lukáš
Jednotky: HZS Kolín, JSDHO Starý Kolín

21. dubna 2014 – Technická pomoc (12-20°C)
Pátrání po pohřešované osobě – Týnec nad Labem, Tři Dvory-Kolín
Technika: VW Transporter
Účast: Bernard Jiří, Boura Tomáš, Flegl Jaroslav, Jeřábek Jan, Miksová Tereza
Jednotky: JSDHO Týnec nad Labem, JSDHO Starý Kolín, JSDHO Žiželice

2. května 2014 – Technická pomoc (7°C)
Odčerpání laguny – Kolín
Technika: T815 CAS32, VW Transporter
Účast: Charvát Jindřich, Flegl Jaroslav, Jeřábek Jan, Miksová Tereza, Nekolný Martin, Thurich Lukáš
Jednotky: HZS Kolín, JSDHO Starý Kolín

16. května 2014 – Požár (10°C)
Požár garáže – Polepy
Technika: T815 CAS32
Účast: Charvát Jindřich, Flegl Jaroslav, Miksová Tereza, Nekolný Martin
Jednotky: HZS Kolín, JSDHO Starý Kolín

16. května 2014 – Technická asistence (11°C)
Pomoc s přípravou atletického stadiónu – Kolín
Technika: T815 CAS32, VW Transporter
Účast: Bernard Jiří, Flegl Jaroslav
Jednotky: JSDHO Starý Kolín

17. května 2014 – Technická asistence (9-12°C)
Pomoc s organizací okresního kola Hry Plamen – Kolín
Technika: T815 CAS32, VW Transporter
Účast: Bernard Jiří, Flegl Jaroslav
Jednotky: JSDHO Starý Kolín

18. května 2014 – Technická asistence (9-14°C)
Pomoc s organizací okresního kola v požárním sportu – Kolín
Technika: T815 CAS32, VW Transporter
Účast: Bernard Jiří, Flegl Jaroslav
Jednotky: JSDHO Starý Kolín 

24. až 25 května 2014 – Výcvik
Výcvik v polygonu Báňské záchranné služby – Odolov
Technika: VW Transporter
Účast: Brancuzský Petr, Brancuzský Patrik, Charvát Jindřich, Chovančik Pavel, Flegl Jaroslav, Miksa Petr, Miksová Tereza, Nekolný Martin, Thurich Lukáš
Jednotky: JSDHO Starý Kolín

28. května 2014 – Technická pomoc (13°C)
Monitoring a zprůjezdnění komunikace I/38 – Kolín-Libenice
Technika: T815 CAS32
Účast: Bernard Jiří, Flegl Jaroslav, Miksa Petr, Thurich Lukáš
Jednotky: JSDHO Starý Kolín

28. května 2014 – Technická pomoc (13°C)
Odčerpání vody – Kolín Defender
Technika: T815 CAS32
Účast: Bernard Jiří, Flegl Jaroslav, Miksa Petr, Thurich Lukáš
Jednotky: JSDHO Starý Kolín

28. května 2014 – Technická pomoc (13°C)
Odčerpání vody ze sklepní tělocvičny – Kolín
Technika: T815 CAS32, VW Transporter
Účast: Bernard Jiří, Brancuzský Petr, Brancuzský Patrik, Flegl Jaroslav, Jeřábek Jan, Miksa Petr, Miksová Tereza, Thurich Lukáš
Jednotky: JSDHO Starý Kolín

28. května 2014 – Technická pomoc (13°C)
Odčerpání vody z výtahové šachty – Kolín
Technika: T815 CAS32, VW Transporter
Účast: Bernard Jiří, Brancuzský Petr, Brancuzský Patrik, Flegl Jaroslav, Jeřábek Jan, Miksa Petr, Miksová Tereza, Thurich Lukáš
Jednotky: JSDHO Starý Kolín

1. června 2014 – Technická asistence (11-19°C)
Organizační a technické zajištění Dětského dne – Starý Kolín
Technika: T815 CAS32, VW Transporter, loď záchranář 420.5
Účast: Bernard Jiří, Charvát Jindřich, Chovančik Pavel, Flegl Jaroslav, Jeřábek Jan, Miksa Petr, Miksová Tereza, Nekolný Martin, Thurich Lukáš
Jednotky: JSDHO Starý Kolín

15. června 2014 – Požár (16°C)
Požár bývalé truhlárny – Kolín
Technika: T815 CAS32, VW Transporter
Účast: Bernard Jiří, Brancuzský Patrik, Charvát Jindřich, Jeřábek Jan, Miksová Tereza, Nekolný Martin, Thurich Lukáš
Jednotky: HZS Kolín, JSDHO Starý Kolín

16. června 2014 – Požár (18°C)
Požár bytu – Kolín
Technika: T815 CAS32, VW Transporter
Účast: Bernard Jiří, Boura Tomáš, Brancuzský Petr, Brancuzský Patrik, Charvát Jindřich, Chovančik Pavel, Flegl Jaroslav, Miksa Petr, Miksová Tereza, Nekolný Martin
Jednotky: HZS Kolín, JSDHO Starý Kolín

21. června 2014 – Technická asistence / ukázka (13-16°C)
Pomoc s organizačním zajištěním Dětského dne – Záboří nad Labem
Technika: T815 CAS32, VW Transporter, loď záchranář 420.5
Účast: Charvát Jindřich, Flegl Jaroslav, Jeřábek Jan, Miksa Petr, Miksová Tereza, Nekolný Martin, Thurich Lukáš
Jednotky: JSDHO Starý Kolín

12. července 2014 – Odborná praxe (14-22°C)
Odborná praxe družstva – HZS Kolín
Technika: T815 CAS32
Účast: Charvát Jindřich, Flegl Jaroslav, Jeřábek Jan, Miksa Petr
Jednotky: JSDHO Starý Kolín

19. července 2014 – Výcvik (19-30°C)
Výcvik ve flashover kontejneru – Vysoké Mýto
Technika: VW Transporter
Účast: Bernard Jiří, Chovančik Pavel, Miksa Petr
Jednotky: JSDHO Starý Kolín

26. července 2014 – Požár (27°C)
Požár trávy u železniční trati – Kolín
Technika: T815 CAS32, VW Transporter
Účast: Bernard Jiří, Brancuzský Patrik, Charvát Jindřich, Jeřábek Jan, Nekolný Martin, Thurich Lukáš
Jednotky: HZS Kolín, JSDHO Starý Kolín

11. srpna 2014 – Technická pomoc (18°C)
Pomoc s čištěním vodní nádrže – Starý Kolín
Technika: VW Transporter
Účast: Bernard Jiří, Boura Tomáš, Jeřábek Jan, Thurich Lukáš
Jednotky: JSDHO Starý Kolín

12. až 13. srpna 2014 – Kurz
Zdravotnický kurz – Staré Město u Uherského Hradiště
Technika: VW Transporter
Účast: Charvát Jindřich, Flegl Jaroslav, Miksa Petr, Miksová Tereza, Thurich Lukáš
Jednotky: JSDHO Starý Kolín

12. srpna 2014 – Technická pomoc (17°C)
Vyproštění předmětu ze studny – Starý Kolín
Technika: T815 CAS32
Účast: Jeřábek Jan, Nekolný Martin
Jednotky: JSDHO Starý Kolín

16. srpna 2014 – Odborná praxe (9-17°C)
Odborná praxe družstva – HZS Kolín
Technika: T815 CAS32
Účast: Bernard Jiří, Jeřábek Jan, Thurich Lukáš
Jednotky: JSDHO Starý Kolín

16. až 23. srpna 2014 – Technická asistence
Organizační zajištění Letního hasičského soustředění mládeže – Vysočina
Technika: VW Transporter
Účast: Charvát Jindřich, Flegl Jaroslav, Miksa Petr, Miksová Tereza, Thurich Lukáš
Jednotky: JSDHO Starý Kolín

26. až 28. srpna 2014 – Kurz
Zdravotnický kurz – Staré Město u Uherského Hradiště
Technika: VW Transporter
Účast: Charvát Jindřich, Flegl Jaroslav, Miksa Petr, Miksová Tereza, Thurich Lukáš
Jednotky: JSDHO Starý Kolín

30. srpna 2014 – Odborná praxe (9-17°C)
Odborná praxe družstva – HZS Kolín
Technika: T815 CAS32
Účast: Bernard Jiří, Brancuzský Patrik, Jeřábek Jan, Nekolný Martin
Jednotky: JSDHO Starý Kolín

30. srpna 2014 – Technická pomoc (17°C)
Odčerpání vody z železničního podchodu – Kolín
Technika: T815 CAS32
Účast: Bernard Jiří, Brancuzský Patrik, Jeřábek Jan, Nekolný Martin
Jednotky: HZS Kolín, JSDHO Starý Kolín

30. až 31. srpna 2014 – Kurz
Zdravotnický kurz – Staré Město u Uherského Hradiště
Technika: VW Transporter
Účast: Charvát Jindřich, Flegl Jaroslav, Miksa Petr, Miksová Tereza, Thurich Lukáš
Jednotky: JSDHO Starý Kolín

3. září 2014 – Technická pomoc (18°C)
Vyčištění přívodní trubky stavědla – Starý Kolín
Technika: T815 CAS32
Účast: Bernard Jiří, Flegl Jaroslav, Nekolný Martin
Jednotky: JSDHO Starý Kolín

6. září 2014 – Technická asistence (18-25°C)
Doplňování vody – Tři Dvory
Technika: T815 CAS32
Účast: Jeřábek Jan
Jednotky: JSDHO Starý Kolín

8. září 2014 – Požár (25°C)
Požár slámy – Starý Kolín
Technika: T815 CAS32
Účast: Bernard Jiří, Flegl Jaroslav, Miksa Petr
Jednotky: JSDHO Starý Kolín

8. září 2014 – Technická pomoc (25°C)
Odstranění sršního hnízda – Svatá Kateřina
Technika: T815 CAS32
Účast: Bernard Jiří, Flegl Jaroslav, Miksa Petr
Jednotky: JSDHO Starý Kolín

13. září 2014 – Technická asistence (14-18°C)
Pomoc s organizačním zajištěním Starokolínské brázdy – Starý Kolín
Technika: T815 CAS32, AVIA DA
Účast: Charvát Jindřich, Flegl Jaroslav, Miksa Petr, Miksová Tereza, Nekolný Martin, Thurich Lukáš
Jednotky: JSDHO Starý Kolín

4. října 2014 – ukázka (7-15°C)
Jízdy na Cidlině – Dobšice, Olympiáda mateřských škol
Technika: MAN TGL, loď záchranář 420.5
Účast: Bernard Jiří, Jeřábek Jan, Thurich Lukáš, Nekolný Martin.
Jednotky: JSDHO Starý Kolín

5. října 2014 – Technická asistence (9-14°C)
Organizační zajištění Hry Plamen – Starý Kolín
Technika: VW Transporter, Dacia Logan
Účast: Bernard Jiří, Brancuzský Petr, Charvát Jindřich, Chovančik Pavel, Jeřábek Jan, Miksa Petr, Miksová Tereza, Nekolný Martin, Thurich Lukáš
Jednotky: JSDHO Starý Kolín

29. října 2014 – Taktické cvičení (6°C)
Taktické cvičení šílený střelec v ZŠ – Kolín
Technika: T815 CAS32, dýchací technika PPS-3000
Účast: Bernard Jiří, Charvát Jindřich, Jeřábek Jan, Miksa Petr
Jednotky: HZS Kolín, HZS Ovčáry, HZS Paramo, JSDHO Starý Kolín, JSDHO Pečky, JSDHO Plaňany, JSDHO Zásmuky

12. listopadu 2014 – Požár (12°C)
Požár střechy/komínu – Svatý Mikuláš
Technika: VW Transporter, T815 CAS32
Účast: Bernard Jiří, Brancuzský Patrik, Brancuzský Petr, Charvát Jindřich, Chovančik Pavel, Flegl Jaroslav, Miksa Petr, Nekolný Martin, Thurich Lukáš
Jednotky: HZS Kutná Hora, JSDHO Svatý Mikuláš, JSDHO Nové Dvory, JSDHO Starý Kolín

15. listopadu 2014 – Školení (11°C)
Školení jednotky BOZP a PO – Starý Kolín
Účast: Beneš Josef, Bernard Jiří, Boura Tomáš, Brancuzský Patrik, Brancuzský Petr, Charvát Jindřich, Chovančik Pavel, Flegl Jaroslav, Jeřábek Jan, Martínková Hana, Miksa Petr, Miksová Tereza, Nekolný Martin, Thurich Lukáš
Jednotky: JSDHO Starý Kolín

17. listopadu 2014 – Požár (12°C)
Požár bytu – Kolín
Technika: VW Transporter, T815 CAS32
Účast: Bernard Jiří, Brancuzský Patrik, Charvát Jindřich, Flegl Jaroslav, Jeřábek Jan, Miksová Tereza
Jednotky: HZS Kolín, JSDHO Starý Kolín

20. listopadu 2014 – Technická pomoc (5°C)
Roztažení porouchaného DA – Kolín
Technika: T815 CAS32
Účast: Bernard Jiří, Flegl Jaroslav, Thurich Lukáš
Jednotky: JSDHO Starý Kolín

21. listopadu 2014 – Požár (5°C)
Požár vybydleného domu – Červené Pečky
Po dohodě s KOPIS jednotka nevyjížděla.

23. listopadu 2014 – Požár (12°C)
Požár chatky v zahrádkářské kolonii – Polepy
Technika: T815 CAS 32, VW Transporter
Účast: Bernard Jiří, Brancuzský Patrik, Charvát Jindřich, Flegl Jaroslav, Jeřábek Jan, Miksová Tereza, Thurich Lukáš
Jednotky: HZS Kolín, JSDHO Starý Kolín

1. ledna 2015 – Technická pomoc (0°C)
Čerpání vody – Kolín
Technika: T815 CAS32, VW Transporter
Účast: Bernard Jiří, Brancuzský Petr, Brancuzský Patrik, Flegl Jaroslav, Miksová Tereza, Nekolný Martin
Jednotky: HZS Kolín, JSDHO Starý Kolín

24. ledna 2015 – Školení (-1°C)
Školení jednotky – Starý Kolín
Účast: Bernard Jiří, Beneš Josef, Charvát Jindřich, Chovančik Pavel, Flegl Jaroslav, Jeřábek Jan, Martínková Hana, Miksa Petr, Miksová Tereza, Nekolný Martin, Thurich Lukáš

28. ledna 2015 – Požár (2°C)
Požár balkónu v panelovém domě – Kolín
Technika: T815 CAS32
Účast: Bernard Jiří, Brancuzský Patrik, Miksa Petr, Nekolný Martin
Jednotky: HZS Kolín, JSDHO Starý Kolín

1. února 2015 – Požár (-1°C)
Požár zahradního domku – Nové Dvory
Technika: T815 CAS32
Účast: Bernard Jiří, Brancuzský Patrik, Flegl Jaroslav, Jeřábek Jan
Jednotky: HZS Kutná Hora, JSDHO Nové Dvory, JSDHO Starý Kolín

15. února 2015 – Požár (4°C)
Požár automobilu – Kolín
Technika: T815 CAS32(11°C)
Účast: Bernard Jiří, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich, Chovančik Pavel
Jednotky: HZS Kolín, JSDHO Starý Kolín

17. února 2015 – Technická pomoc (3°C)
Záloha na stanici HZS Kolín
Technika: T815 CAS32
Účast: Bernard Jiří, Brancuzský Petr, Charvát Jindřich
Jednotky: JSDHO Starý Kolín 

9. března 2015 – Požár (11°C)
Požár trávy – Kolín
Technika: T815 CAS32, VW Transporter
Účast: Bernard Jiří, Charvát Jindřich, Chovančik Pavel, Jeřábek Jan, Miksa Petr, Miksová Tereza
Jednotky: HZS Kolín, JSDHO Starý Kolín

23. března 2015 – Technická pomoc (11°C)
Odstranění nebezpečného stromu – Starý Kolín
Technika: motorová pila Josped
Účast: Bernard Jiří, Flegl Jaroslav
Jednotky: JSDHO Starý Kolín

30. března 2015 – Požár (7°C)
Požár kůlny – Červené Pečky
Technika: T815 CAS32
Účast: Bernard Jiří, Brancuzský Patrik, Charvát Jindřich, Miksová Tereza
Jednotky: HZS Kolín, JSDHO Starý Kolín

1. dubna 2015 – Požár (5°C)
Požár sdělovacího rozvaděče – Kolín
Technika: T815 CAS32
Účast: Bernard Jiří, Brancuzský Patrik, Flegl Jaroslav, Chatvát Jindřich, Miksová Tereza
Jednotky: HZS Kolín, JSDHO Starý Kolín

1. dubna 2015 – Technická pomoc (2°C)
Odstranění padlého stromu – Kolín
Technika: T815 CAS32, motorová pila Josped
Účast: Bernard Jiří, Brancuzský Patrik, Flegl Jaroslav, Charvát Jindřich, Miksová Tereza
Jednotky: JSDHO Starý Kolín

5. dubna 2015 – Požár (5°C)
Požár skládky monitorů – Týnec nad Labem
Technika: T815 CAS32, VW Transporter
Účast: Bernard Jiří, Brancuzský Petr, Flegl Jaroslav, Jeřábek Jan, Nekolný Martin 
Jednotky: HZS Kolín, JSDHO Starý Kolín, JSDHO Týnec nad Labem, JSDHO Kladruby nad Labem, JSDHO Nové Dvory, JSDHO Zdechovice, JSDHO Žiželice, JSDHO Záboří nad Labem

10. dubna 2015 – Požár (17°C)
Požár ohrazení – Kolín
Technika: T815 CAS32
Účast: Bernard Jiří, Charvát Jindřich, Miksová Tereza
Jednotky: HZS Kolín, JSDHO Starý Kolín 

20. dubna 2015 – Požár (16°C)
Požár lesa – Starý Kolín
Technika: T815 CAS32
Účast: Bernard Jiří, Brancuzský Patrik, Charvát Jindřich, Miksová Tereza
Jednotky: HZS Kolín, JSDHO Starý Kolín, HZS Paramo, HZS SŽDC, HZS Draslovka

21. dubna 2015 – Požár (11°C)
Požár lesa – Starý Kolín
Technika: T815 CAS32
Účast: Brancuzský Petr, Chovančik Pavel
Jednotky: HZS Kolín, JSDHO Starý Kolín

21. dubna 2015 – Monitoring (16°C)
Monitoring a dohašování lesa – Starý Kolín
Technika: T815 CAS32
Účast: Flegl Jaroslav, Chovančik Pavem, Martínková Hana, Miksa Petr
Jednotky: JSDHO Starý Kolín

30. dubna 2015 – Technická pomoc (10°C)
Dozor a dohašování při pálení čarodějnic – Starý Kolín
Technika: T815 CAS32, VW Transporter
Účast: Bernard Jiří, Flegl Jaroslav, Jeřábek Jan, Martínková Hana, Miksa Petr
Jednotky: JSDHO Starý Kolín

3. května 2015 – Technická pomoc (18°C)
Požární dozor při fodbalovém zápase – Kolín
Technika: T815 CAS32
Účast: Bernard Jiří, Flegl Jaroslav, Jeřábek Jan, Martínková Hana, Miksa Petr
Jednotky: JSDHO Starý Kolín

12. května 2015 – Ukázka/Výcvik (23°C)
Ukázka s výcvikem pro studenty gymnázia – Veletov
Technika: loď 420.5 Záchranář
Účast: Bernard Jiří, Miksa Petr
Jednotky: JSDHO Starý Kolín 

20. května 2015 – Požár/Taktické cvičení (11°C)
Požár v Nemocnici Kolín
Technika: T815 CAS32
Účast: Bernard Jiří, Chovančik Pavel, Martínková Hana, Miksa Petr
Jednotky: HZS Kolín, HZS Kutná Hora, HZS Paramo, HZS Draslovka, JSDHO Starý Kolín, JSDHO Pečky

30. května 2015 – Technická asisitence (16°-25°C)
Organizační a technické zajištění Dětského dne – Starý Kolín
Technika: T815 CAS32, VW Transporter, loď záchranář 420,5
Účast: Bernard Jiří, Boura Tomáš, Flegl Jaroslav, Jeřábek Jan, Martínková Hana, Miksa Petr, Miksová Tereza, Nekolný Martin
Jednotky: JSDHO Starý Kolín

5. června 2015 – Požár (25°C)
Požár kontejneru – Starý Kolín
Technika: T815 CAS32, VW Transporter
Účast: Brancuzský Petr, Boura Tomáš, Chovančik Pavel, Charvát Jindřich, Flegl Jaroslav, Jeřábek Jan, Nekolný Martin 
Jednotky: HZS Kolín, JSDHO Starý Kolín

6. června 2015 – Technická pomoc (12°C)
Vyčerpání studně – Starý Kolín
Technika: PH 1000
Účast: Bernard Jiří, Flegl Jaroslav
Jednotky: JSDHO Starý Kolín

6. června 2015 – Technická pomoc (26°C)
Proplach a čerpání kanalizace – Libenice
Technika: T815 CAS32, PH 1000
Účast: Bernard Jiří, Flegl Jaroslav, Jeřábek Jan
Jednotky: JSDHO Starý Kolín

7. června 2015 – Požár (17°-30°C)
Požár stohu – Hradčany
Technika: T815 CAS32
Účast: Bernard Jiří, Jeřábek Jan, Martínková Hana, Miksa Petr
Jednotky: HZS Poděbrady, HZS Nymburk, HZS Kolín, HZS Zbiroh, HZS Hlučín, JSDHO Starý Kolín, JSDHO Sány, JSDHO Žehuň, JSDHO Chlumec nad Cidlinou, JSDHO Městec Králové, JSDHO Dopšice, JSDHO Pečky, JSDHO Vesec, JSDHO Sloveč, JSDHO Týnec nad Labem

14. června 2015 – Technická asistence (26°-29°C)
Pomoc s organizačním zajištěním MČR pramic – Veletov, Konárovice
Technika: VW Transporter, loď Vari 420,5 záchranář
Účast: Flegl Jaroslav
Jednotky: JSDHO Starý Kolín

17. června 2015 – Technická pomoc (20°C)
Pomoc s návozem překážek pro Krajské kolo Hry plamen – Kolín, Český Brod
Technika: MAN TGL + přívěs
Účast: Bernard Jiří
Jednotky: JSDHO Starý Kolín

18. června 2015 – Technická asistence (15°-20°C)
Technické zajištění povodňové prohlídky na říčce Klejnárce – Starý Kolín, Veletov, Konárovice
Technika: VW Transporter, loď Vari 420,5 záchranář
Účast: Brancuzský Petr, Charvát Jindřich
Jednotky: JSDHO Starý Kolín

19. – 21. června 2015 – Technická pomoc (11°-20°C)
Technické zajištění Krajského kola Hra plamen – Kolín
Technika: T815 CAS32, VW Transporter + přívěs, PH1000
Účast: Bernard Jiří, Brancuzský Petr, Charvát Jindřich, Flegl Jaroslav, Jeřábek Jan, Nekolný Martin
Jednotky: JSDHO Starý Kolín

25. června 2015 – Požár (19°-14°C)
Požár hromady větví u lesa – Červené Pečky-Bojiště
Technika: T815 CAS32, VW Transporter, PPS-3000
Účast: Bernard Jiří, Brancuzský Petr, Flegl Jaroslav, Miksa Petr, Nekolný Martin
Jednotky: HZS Kolín, JSDHO Starý Kolín, HZS Kutná Hora, JSDHO Zásmuky, JSDHO Červené Pečky

27. června 2015 – Požár (17°C)
Požár trávy – Nové Dvory
Technika: T815 CAS32
Účast: Bernard Jiří, Flegl Jaroslav, Jeřábek Jan, Nekolný Martin
Jednotky: HZS Kolín, JSDHO Nové Dvory, JSDHO Starý Kolín 

5. července 2015 – Požár (38°C)
Požár lesa – Kolín
Technika: T815 CAS32
Účast: Charvát Jindřich, Jeřábek Jan, Miksová Tereza, Nekolný Martin
Jednotky: HZS Kolín, JSDHO Starý Kolín