Zajímavosti z historie

Oslava 50ti letého trvání hasičského sboru ve St. Kolíně a okrskové cvičení dne 30. června 1929

Dne 30. června 1929 konal náš sbor slavnost padesátiletého trvání s odevzdáním diplomů za 50ti letou záslužnou činnost br. Jos. Drahovzalovi, za 40ti letou br. Jos. Horákovi, br. Jos. Rozenskému a za 25ti letou br. Jos. Portešovi, br. Strakovi Fr., Drahovzalovi Fr. a okrskové cvičení. Řízná hudba kapelníka Beneše z Peček vířila obcí již od 8. hod. ranní a vítala br. sbory. Odpoledne o 2. hod. seřadil se průvod u has. skladiště a odtud v čele s hudbou, praporem a vzácnými hosty ubíral se k pomníku padlých, kdež pietní vzpomínku pronesl br. župní vzdělavatel Vaníček z Kolína. Hudba zahrála státní hymny a průvod pokračoval na cvičiště před …, kdež přivítal sbory a hosty zástupce obce. Poté následovala slavnostní řeč br. Vaníčka, řiď.uč. z Kolína, jež byla pozorně vyslechnuta. Na to br. župní dozorce ….z Kolína odevzdal jubilantům diplomy. Pak následovalo cvičení školní, se stříkačkami cvičili sbory St. Kolín, Veletov a Tři Dvory, muži a ženy se sekyrkami, jinoši s háky, muži se žebříky, ženy s koši ,tlumicemi a štíty. Veškerá cvičení byla pečlivě provedena, takže byli cvičící vždy odměněny bouřlivým potleskem obecenstva. Potom se šlo na Bašta, kdež proveden požární útok výše jmenovanými sbory. Zde obecenstvo s obdivem sledovalo pohotovost a práci hasičů. Po slavnostním defilé byl koncert na cvičišti až do večera. Dík krásnému počasí se slavnost vydařila. Večer byl v Sokolovně věneček, kde se návštěvníci mile bavily.

Požár         Náhle však asi o ½12 hod. noční někdo vykřikl hoří! Pořadatelé, aby zabránily panice, poručily, by hudba hrála, takže se sál vyprázdnil v pořádku. Venku se naskytlo všem hrozné divadlo. Obrovský ohnivý sloup jsker ohrožoval celou obec. Hořela stodola p. Jar. Sixty. Členové neměli času se převléknout od pracovních oděvů, každý vzal jen přilbu a sekyrku a pospíchal k ohni se strojem. Dravý živel nalezl ve stodole bohatou kořist. Poškozený chtěl stavěti obytné stavení proto veškerou píci uložil do stodoly. Shořely též hospodářské stroje a stavební dříví, jež měl připraveno na obytné stavení. Též  6 hus jež byly v blízkosti. Že byl požár z daleka viditelný, svědčí to, že v krátké době přijeli k požáru sbory Hlízov, Sv. Kateřina, Malín, Veletov a Nové Dvory. Též Jiné sbory byly pohotové, když rozeznaly, že se požár nerozšiřuje, vrátili se domů. Škoda je as 30.000 Kč, pojištění jen 8.000 Kč. Příčina požáru není známa. Domácí sbor pracoval na požářišti až do rána a stroj odvezen do skladiště.

Slavnosti se zúčastnily tyto sbory:

Sendražice                   9 žen                   10 mužů

Ovčáry                          13              6

Nebovidy                                        8

Libenice                       8                 1

Tři Dvory                                       14

Dolany                                            3

Sv. Kateřina                                   7

Labská Týnice                                10

Polepy                                             6                                   10 dorost

Hlízov                                            8

Veletov                                           11

Lžovice                                           2

Kojice                                              5