Zajímavosti z historie

Požár vagónu

Dne 16. června 1930 o 3. hod. odp. chytil od jiskry vagón slámy. Dotažen k Černé struze a tam nechán ku hašení. Sbor dostavil se k požáru se strojem a 4 členy. Přijel též sbor ze Záboře. Po spojeném úsilí se podařilo vagón tak dalece ulíti, že mohl být dopraven do stanice Záboř k úplnému dohašení. Sboru byl tlumočen řeď. st. drah dík uznání a uhrazeny výlohy 305,- Kč.