Zajímavosti z historie

Sjezd OHJ č. 13 a 60 leté trvání sboru ve Starém Kolíně

Dne 21.VIII 1938 pořádal sbor hasičský ve St. Kolíně Slavnost 60 trvání sboru a sjezd OHJ č. 13.

Pořad

Ráno 6½ budíček, od 8 – 10 vítání br. sborů a hostí, od 10 – 11 zkoušky na cvičišti, ve 13 společný oběd. V půl druhý nástup u betonového mostu, odchod k pomníku padlých kde promluví starosta OHJ J. Macháček. Odevzdání diplomů br. za 50-40-35 letou činnost, dále půjde průvod obcí na Baštách u rybníka, kde bude požární útok sboru Starý Kolín, Hlízov a Libenice. Po požárním útoku půjde průvod  na cvičiště, kde zahájí slavnost starosta obce Frant. Bílek, po něm promluví župní vzdělavatel Frant. Rychtář z Tří Dvor o významu hasičství.

Za zvuků státní hymny bude vztyčena státní vlajka. Po cvičení následuje na cvičišti koncert Kapely Ferd. ……. z Kolína. Večer v 7 hodin v sále na Poště a u Vomáčků věneček. Zdar slavnosti.

Rozenský Frant.                            V. H…….
t.č. starosta                                    t.č. jednatel

Za obecní úřad Pánek Václav

Slavnosti se zúčastnily tato sbory

mužů                   žen                      žáků

Zibohlavy                    6 mužů
Kořenice                       2
Týnec n/Lab                12 mužů                                         11 žáků
Lžovice                        7 mužů
…. Kolín                     20 mužů
Nebovidy                     6
Vítězov                        3 muži
Nová Ves                     12 mužů             2 ženy
Velký Osek                  5 mužů               1 žena                 14 žáků
Ovčáry                          14 mužů             5 žen                   10 žáků
Štířaty                          5 mužů
Sedlec                           8-6 mužů            2 sestry
Hl. Důl                        13 mužů             4 ženy 14 žákyň 11 žáků
Sendražice                   6 mužů                                            12žáků
Veltruby                       11                        2 ženy
Čer. Pečky                    10
Dolany                         12                        3 ženy
Lošánky                       7
Pašinka                        10              14 dorost.
Konárovice                            12 žáků 10 žaček
Sv. Mikuláš                 2 muži                9 žen
Radovesnice                 7 mužů
Bělušice                        5 mužů               2ženy
Býchory                        4
Chotouchov                 7 mužů
Němčice                        3 muži
Polepy                          9 mužů               6 žen                   35 žactva
Velim                            8 mužů               3 žen
Sv. Kateřina                7 mužů
Malín                           11 členů