Zajímavosti z historie

Požáry 1608 – 1925

Požáry:

Jak v dějinách zaznamenáno potkalo osadu Starokolínskou ve čtvrtek 4 října 1608 velké neštěstí. Tehdejší farář v domě svém sušil hrušky a tu vznikl jeho neopatrností zhoubný požár, jimž 22 domů shořelo a farář z mnohých na těle svém popálenin zemřel. K tomu ohni sběhlo se mnoho lidu okolního přičemž jistá žena z Tří Dvorů ukradla kožich…… . Ale byla přistižena a ku právu do Hlízova dodána, kdež, ač  zasloužila šibenici, odsouzena k vězení na 2 měsíce a za ten čas v každý čtvrtek stála na pranýři v železném obojku. Na pomoc pohořelým pak císař Rudolf v červnu r 1609 daroval z lesů pardubských tři kopty kmenů.

Dále stihla r. 1761 Starý Kolín zlá pohroma obecným požárem, kterýž strávil i krov kostelní a nábytek, zkazil věž i zvony, farní dům zkrátil v ruiny a všechen farní archiv přivedl na zmar.

Dne 28. dubna 1840 o 4. hod. odpolední vypukl v obci zhoubý požár, který za prudkého větru zničil za ¾ hod. 39 čísel a špýchar. Mimo toho bylo v 18. století více menších požárů: Kaplanova hospoda (nyní Hotel Suchý) r. 1866,r …… hospodářské budovy Ondřeje Lošana (nyní Tuček Fr.), Moravec Jos. (nyní Procházka Ant.), Beneš Frant. (nyní Líska Fr.), v r.    Šátek Jos., mino toho vyhořeli Vlastník Václ., Dřevo Jan.

Od založení sborů r. 1879učastnil se týž požárů domácích, a sice vyhořeli: r 1880 Dřevo Jan z Bašet, r ,1883 Čapek Václav domek na Baštách, r. 1885 Líska M., r . 1885 Malina Frt. (hostinec v Baště), v 1891 Vokřál Václav, Kroupa Skokan, Sixta Jos. a Krejčík krejčí, požár těchto 5ti občanů vypukl v neděli ráno v 8½ h. při službách Božích. 1892 Vitoch V. u mostu, 1893 Kurka Jos. řezník na Baštách, r 1899 stodola na faře, 1899 Sýkora J. na obci, roku 1899 Klepal Jos. bednář, 1900 Sýkora Jan u Klejnarky, r. 1902 Šuk Václ. Na Baštách, r. 1903 Brych kotlář, 1903 Mojžíš Jos. (kůlna), 1907 Herčík Frt,, roku 1910 obecní kovárna, 1911 Tuček Frant., 1913 Mlýn na Baštách, r. 1914 nový Mlýn, r. 1917Svoboda Vác. Na Baštách, r. 1919 Kropáček Jan a Stárek Alois (společná stodola, blesk zapálil), r. 1918 fialka Jan, r. 1922 skladiště ve mlýně, 1923 paní Kurkový (Hotel Suchý), 1923 Němeček Josef, 1924 Jos. Jiřikovský, 1925 pí Špinavá, Vyškovský T., mimo toho se sbor zúčastnil požáru hlídačského domku v obecních borkách a lednice p. Kurky.

Přespolních požárů účastnil se 22 krát: Záboř 3, Lanžov 1, Rohožec 1, Hlízov 3, malý Hlízov 1, Libenice 2, Labuť 1, Veletov 1, Grunta 1, Dolany 1, Sv. Kateřina 1, Konaárovice 1, Nebovidy 1, tvrz Skalka 1, Tři Dvory 1, Malín 1, Nové Dvory 1. Mimo toho účastnil se sbor při každé jarní povodni, kde bylo pomoci zapotřebí a zároveň při odstraňování hadů.