Zajímavosti z historie

Prapor Sokola Starokolínského

Náš sbor od roku 1889 vlastní prapor Sokola Starokolínského, který mu byl  předán po rozejití se spolku Sokol v témže roce. Více v přepisu protokolu ze schůze.

Protokol sepsaný o valné schůzi spolku Sokola Starokolínského dne 20. července 1889.
Přítomni byli  p. Josef Vlk, místostarosta, p. Jos. Miller, p. Josef Sixta, p. Karel Miller a Jan Vinduška.

Program

1. Čtení protokolu z poslední schůze
Vzato k vědomosti bez poznámky.

2. Schválení návrhu na rozejití se spolku.
Usnešeno, aby se spolek rozešel.

3. Usnešení komu se má odkázati prápor spolkový.
Jednohlasně usnešeno odevzdati prápor dobrovolnému spolku hasičskému v Starém Kolíně s podotknutím, aby byl uložen v místě, kde by nevzal zkázy. …… že by se spolek hasičský měl někdy rozejíti, činí se výminka, aby byl odevzdán obecnímu výboru v Starém Kolíně k volnému s ním naložení.

Skončeno a podepsáno.

Jan Vinduška                                                                 Josef Vlk
jednatel                                                                           Jos. Müller
Fr. Sixta
Karel Müller

V roce 1903 byly pořízeny nové struhy  k tomuto práporu a dne 5. července 1903 byl slavnostně vysvěcen. Kmotrami práporu byly: paní M Procházková choť starosty, pí. Olina Vášová a pí. Růžena Vindušková. Nápisy na stuhy vyšila sl. Bož. Bedrničková učitelka ruč. Prací v Starém Kolíně a odměnou za tuto práci byl ji sborem darován zlatý náramek.