Zajímavosti z historie

Požár vagónu II

Dne 30. listopadu 1931 o  1 hod. odpolední chytil vagon slámy ve zdejší stanici. Vagon vyřazen z dopravy a odstaven na výhybku blíže p. E. Procházky. Sbor se dostavil na nádraží se stříkačkou. Pro nedostatek vody byl stroj postaven u přejezdu a voda čerpána z „Klímovy“ struhy. Nataženo 350m hadic. Stroj musil býti často zastaven, neb voda nestačila příkopem přitékat. Pracováno až do ½ 8 večer. Ježto silně mrzlo musily býti hadice rychle svinuty a dopraveny do místní elektrárny k usušení. Řiditelství st. drah vyslovilo dík a uznání a věnovalo 400,- Kč po srážce kolkovního na výlohy sboru.