Zajímavosti z historie

Požár na půdě obytného stavení

Dne 19. června 1929 o 1 hod. noční vypukl z neznámých příčin požár na půdě obytného stavení rolníka p. J. Žateckého. Spící rodinu probudil soused. Tašky dlouho tlumily oheň. Po účinném poplachu se sbor dostavil s motorovou stříkačkou a podařilo se mu stropy uhájiti, takže oheň zničil jen střechu. Škoda je tím větší, že byla již svežena na půdě letošní krásná píce. O 4. hod. ranní, byl oheň úplně uhašen a členové se rozešli zase po svém zaměstnání.