Činnost jednotky

Technická pomoc – čerpání vody

V neděli 14. června 2020 jsme v 10:27  vyjeli do kolínské ulice Žižkova k odčerpání vody ze sklepa v bytovém domě.Pomocí elektrického kalového čerpadla jsme zahájili odčerpávání vody. V
okamžiku kdy byl skoro celý sklepní prostor odčerpán, tak se spustila další vlna přívalového deště, která zapříčinila opětovné zalévání sklepa z kanalizace na zahradě domu. Kanalizační vpust jsme přikryli igelitem a zaházeli pískem ze zahrady. Opětovně jsme odčerpali vodu.

Během události této k nám přišli majitelé sousední nemovitosti s žádostí o pomoc s odčerpáním vody. Po provedeném průzkumu bylo zjištěno, že se jedná o obdobné sklepní prostory jako v první nemovitosti, které jsou zaplaveny cca do výše 15 cm. Vytěžením majitelů bylo zjištěno, že za rohem pod schody by se měl nalézat odtokový kanálek. Tento kanálek jsme nalezli, vyčistili a tím zprůchodnili odtok. Část vody samovolně odteklo. Zbylou vodu jsme mechanicky pomocí lopat a košťat nahnaly z ostatních částí sklepních prostorů do tohoto kanálku.

Účast: Flegl Jaroslav,  Jeřábek Jan, Bernard Jiří, Brancuzský Petr, Janovský Pavel.