Činnost jednotky

Technická pomoc – čerpání vody

Neděle 14. června 2020 12:10 – 21:16.

V průběhu události Žižkova, Kolín nám byly avizovány občany a vedením obce 3. žádosti o pomoc (událost č.1, 2 a
5). Vše volajícím bylo sděleno, že se u nich nyní nemůžeme stavit, ale pokud je to akutně ohrožuje ať volají 150, a že
hned po příjezdu zpět do obce k nim přijedeme.
Před návratem jednotky zpět do obce aktivovala místostarosta 2 členy jednotky (Chovančik, Boura), kteří byli v obci a
nezúčastnili se zásahu v Kolíně. Velitel družstva Chovančik využil osobní pomoci 8 členů SH ČMS SDH Starý Kolín a
zahájili práce na třech událostech (událost č. 2, 3 a 4).

Událost č.1 – Za Mostem
Nemovitost s přilehlým pozemkem je umístěna pod okolním terénem. Na pozemek se vlivem vydatných dešťů začala
valit voda z přilehlé komunikace i z nově vybudovaného silničního mostu. Při návratu z Kolína jsme se v 12:06 hodin
na místě zastavili. Bylo zjištěno, že situaci má majitelka již pod kontrolou s pomocí zaměstnance obce. Bylo
dohodnuto, že pokud budou ještě něco potřebovat ať nás kontaktují a přijedeme.

Událost č.2 – Kolínská
U této nemovitosti se jednalo o zatopení podzemní garáže + přilehlých prostor do výše cca 1,6 metrů. V době
příjezdu na místo události (při návratu z Kolína 12:08) byl na místě jeden člen jednotky + 2 členi SH ČMS SDH Starý
Kolín. Podzemní prostory byly odčerpány za pomocí plovoucího čerpadla PH1200 a motorového kalového čerpadla
PH1000.


Po příjezdu zpět k základně byl velitelem jednotky (Bernard) a velitelem družstva (Flegl) proveden průzkum lokalit
ulice Kateřinská, Na Obci, Přímá, U Vany a Sportovní. Bylo nařízeno ukončení čerpání vody do ulice Přímá a
přeskupení hadic do ulice U Pomníku Padlých. Tím došlo k upravení vedení tak, aby čerpanou vodu byla schopna
pojmout obecní dešťová kanalizace. Po průzkumu svolal velitel jednotky všechny přítomné členy jednotky SH ČMS
SDH Starý Kolín a provedl jejich přeskupení na 3 družstva (družstvo VW, DENNIS a Tatra). Události nejsou psány v
pořadí, v jakém byly zahajovány a ukončovány z důvodu 3 družstev.


Událost č.3 – Rybníček Vana
Vlivem vydatných dešťů došlo k zaplavení této lokality do výše 20 cm v ulici Kateřinská před hasičskou zbrojnici.
Vodní hladina sahala od nemovitosti 275 po 104 a po 123. Na udržení a snižování hladiny a na následné odčerpání
bylo nasazeno plovoucí čerpadlo PH2400 s „A“ vedením do kanalizace v ulici Na Obci a CAS 32 s vedením 2x „B“ do kanalizace v ulici U Pomníku padlých.

Událost č.4 – Kateřinská
U nemovitosti byl zaplaven dvorek, zahrada a část obytných prostor. Vše do výše cca 50 cm od nejnižšího místa. Bylo
nasazeno plovoucí čerpadlo PPCA-H s vedením „B“. Původně nasazené vedení „B“ do ulice Přímá bylo po příjezdu
jednotky přesunuto do kanalizace v ulici Kateřinská.

Událost č.5 – Bedřicha Smetany
Do sklepních prostor bytového domu natekla při vydatných deštích voda. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno,
že voda stačila pomalu odtéct zpět do kanalizace a naší pomoci již není třeba.

Událost č.6 – Monitoring vodních toků Klejnárka, Černá Struha, Labe a průchodnost odtoku z Rybníčku na Baštách
Po celou dobu činnosti byly z preventivních důvodů monitorovány vodní toky říčka Klejnárka, Černá Struha a řeka
Labe. Zároveň byl proveden průzkum, zda do lokality U Vany nepřitéká voda i z jiného území než spádového. Také
bylo kontrolováno trubní odtokové vedení z Rybníčku u Vany, zda je plně průchozí.

Událost č.7 – ulice Veletovská
Během ranních bouřek ze stromu u komunikace odlomila z vrchní části stromu větev o délce cca 7 m a průměru v
dolní části větve 30 cm. Při pádu se zapíchla vedle komunikace a opřela o sousední slabší strom, čímž vzniklo
nebezpečí pádu na sousední komunikace. Větev byla odstraněna a rozřezána za pomocí motorové pily.

Událost č.8 – Na Obci
U této nemovitosti došlo k zaplavení sklepu a zahrady. Zahrada byla odčerpána pomocí plovoucího čerpadla PH1200.
Následně po snížení hladiny bylo zahájeno odčerpání sklepních prostor pomocí motorového kalového čerpadla
PH1000.

Událost č.9 – křižovatka ulic Na Obci a Přímá
V této lokalitě došlo vytvoření vodní laguny. Nejhlubší místo se nalézá přímo v křižovatce. Výška laguny 25 cm. Na
odčerpání bylo nasazeno plovoucí čerpadlo PH1200. Vedení „B“ bylo vedeno do dešťové kanalizace u sportoviště
v ulici Sportovní.

Událost č.10 – ulice V Domkách
V ulici V Domkách před trafostanicí vznikla laguna, která byla odčerpána plovoucím čerpadlem PH1200 do obecní
kanalizace v téže ulicí vedením „B“

Událost č.11 – V Domkách
Na zahradě u domu  vznikla laguna, která byla odčerpána plovoucím čerpadlem PH1200 a kalovým čerpadlem
PH1000 do obecní kanalizace v ulici V Domkách.

Událost č.12 – V Domkách
U předmětné nemovitosti došlo k zaplavení sklepa a přilehlé kůlny. Voda byla odčerpána kalovým čerpadlem PH1000
do obecní kanalizace v ulici V Domkách.

Událost č.13 – U Vany
Po snížení hladiny rybníčku Vana do svých břehů, bylo přikročeno k odčerpání 40cm laguny na zahradě u nemovitosti. Nasazeno bylo plovoucí čerpadlo PPCA-H s vedením „B“ a plovoucí čerpadlo Kawasaki KO s vedením „B“.

Událost č.14 – Kateřinská
V rámci vydatných dešťů a v souvislosti s vytvořením laguny v lokalitě Vana, došlo k zaplavení garáží a přilehlého
skládku Hasičské zbrojnice. Po ukončení všech událostí vyjma události č. 3, kde stále probíhalo čerpání za účelem
snížení vodní hladiny na rybníčku Vana do odtokové úrovně, jsme přikročili k odčerpání vody z hasičské zbrojnice.
Vzhledem ke skutečnosti, že garážová stání jsou nejnižším bodem v této lokalitě, tak musely být odstraněny nánosy
hlíny a listí. Následně byl proveden finální úklid těchto prostor. Nasazeno bylo elektrické kalové čerpadlo s jedním
vedením „B“ do obecní dešťové kanalizace vedoucí přes zahradu hasičské zbrojnice.

Účast: Jeřábek Jan, Flegl Jaroslav, Janovský Pavel, Kraus Antonín, Brancuzský Petr, Boura Tomáš, Hoskovec Petr, Bernard Jiří, Chovančík Pavel, Spitzer Ondřej, Petr Miksa, Hana Martínková, Tereza Ludrová , Pavel Moravec, Pavel Ludra , Martin Vokatý , Tomáš Beneš , Tomáš Tyšer.