Prevence

Vypalování porostu (trávy) z hlediska požární ochrany

Porostem v širším slova smyslu se rozumí společenstvo rostlin (travní porost, keře, stromy) na daném stanovišti. Vypalování porostu pak spočívá většinou ve zbavení se suchých rostlin pomocí zapálení ohně
na určitém prostoru. Vypalování porostů je velice nebezpečné a škodlivé. V první řadě je uvedená činnost značným rizikem z hlediska ochrany lidského zdraví a hmotného majetku, neboť vypalování trávy je častou příčinou vzniku požárů (zejména při větrném počasí), při kterých dochází ke hmotným škodám i ke zranění
či smrti osob. Rovněž je třeba zdůraznit ekologický dopad uvedené činnosti, neboť jejím důsledkem
je i vyhubení veškerých drobných (mnohdy i hospodářsky užitečných či zákonem chráněných a ohrožených) živočichů a poškození či zničení nejen suchých rostlin.

Vypalování porostu je proto dle zákona o pořádní ochraně bez výjimky zakázáno, a to jak fyzickým osobám, tak právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám, tj. fyzickým osobám při výkonu jejich podnikatelské činnosti[1]. Porušení tohoto zákazu ze strany fyzické osoby je přestupkem na úseku požární ochrany, za který lze uložit pokutu až do výše 25 000,- Kč[2]. Porušení uvedeného zákazu ze strany právnické osoby
či podnikající fyzické osoby
je správním deliktem, za který je možné uložit pokutu
do výše 500 000,- Kč a při opětovném porušení tohoto zákazu během tří let
od předchozího uložení pokuty dokonce až do výše 1 000 000,- Kč[3]. Uvedené přestupky a správní delikty projednává a pokuty za ně ukládá, vybírá a vymáhá hasičský záchranný sbor kraje[4], na jehož území došlo ke spáchání uvedeného přestupku či správního deliktu. Na území okresu Kutná Hora jde o Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, který se dále člení dle jednotlivých okresů na územní odbory – v našem okresu jde o Územní odbor Kutná Hora. Uvedený orgán je tak příslušný k přijímání a dalšímu řešení oznámení

o porušení zákazu vypalování porostů.


[1] § 5 odst. 2 a § 17 odst. 3 písm. f) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění  pozdějších předpisů

[2] § 78 odst. 1 písm. s) odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění  pozdějších předpisů

[3] § 76 odst. 2 písm. n) odst. 5 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění  pozdějších předpisů

[4] § 26 odst. 2 písm. m), § 77 odst. 2 a § 79 odst. 2  zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění  pozdějších předpisů

Zpracoval/©: JUDr. Štěpán Brunclík, náměstek starosty SDH Záboří nad Labem a člen rady prevence při OSH Kutná Hora, duben 2011; dotazy, náměty a připomínky je možné adresovat e-mailem na stebrun@centrum.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *