Činnost mládežeČinnost sboru

Hasičská výzva: Běh 2020

V pondělí 9. listopadu jsme připravili pro všechny, co se pečlivě připravovali na sezónu a převážně na branný závod výzvu Běh 2020.
Abychom v líné době nouzového stavu udrželi kondici tak těžce získanou na našich trénincích, vyhlašujeme Hasičskou výzvu: Běh 2020.

Pravidla:

– Cílem je v čase od 9. 11. 2020 do 20. 11. 2020 nasbírat co nejvíce naběhaných kilometrů.

– Zúčastnit se může kterýkoli mladý hasič ve své věkové kategorii.

– Věkové kategorie jsou: přípravka, mladší ž., starší ž., dorost, vedoucí.

– Výzva je týmová, tzn. naběhané km členů jednoho družstva se sčítají.

Celkem jsme za 11 dní naběhali 1261,18 km, což odpovídá přibližně cestě Starý Kolín – Kyjev (Ukrajina)

A celkem běhalo 57 členů SDH.

Běžci za odměnu obdrželi do schránek perníkovou medaili.