Činnost sboru

Adventní hasičská stezka

V sobotu 21. listopadu jsme uspořádali adventní hasičskou stezku. Stezka obsahuje osm stanovišť. Na sedmy z nich je úkol a pro zpestření i figurína. Po splnění všech úkolů čeká na děti odměna speciální adventní kalendář.