Činnost mládeže

První tréninky v roce 2020

První tréninky v novém roce 2020

6., 7. a 9. 1. 2020 ve Starém Kolíně

S přípravkou a dorostem jsme nový rok zahájili v pondělí
6. ledna v tělocvičně školy. Trénovali jsme plato a savici s košem, kreslili jsme Požární ochranu očima dětí a skákali na trampolíně.

S mladšími žáky jsme nový rok začali v úterý 7. ledna v kulturáku. Rozděleni do čtyř skupin jsme postupně trénovali plato a štafetu, posilovali, běhali a hráli hry.

 

Se staršími žáky jsme začali ve čtvrtek 9. ledna v kulturáku. Rozděleni do dvou skupin jsme trénovali štafetu dvojic, požární útok na sucho, posilovali a běhali.