Činnost jednotky

Školení Voda 2018

Ve středu 5. září 2018 jsme se zúčastnili školení k obsluze zařízení mobilní úpravny vody v Poříčí nad Sázavou v rámci cvičení Voda 2018. Toto školení pořádalo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ing. Martinem Kubištou. Ministerstvo zemědělství nechalo pro tento účel dovést dvě mobilní úpravny vody, které jsou deponovány ve státních hmotných rezervách v Čakovicích.

Menší mobilní úpravna vody s kapacitou 2 m3 za hodinu. MZe vlastní 1 kusem zařízení.

 

Větší mobilní úpravna vody s kapacitou 5 m3 za hodinu. MZe disponuje 3 kusy zařízení.

 

Nezávislý zdroj elektrické energie o výkonu 102 kVA.

Účast. Jiří Bernard, Jaroslav Flegl