Činnost sboru

TFA Praha-Satalice

Dne 11.9.2021 se v Praze-Satalicích uskutečnil třetí TFA závod Pražské a Středočeské ligy TFA. Za náš sbor se zúčastnil Tomáš Tyšer.
Více informací naleznete na webových stránkách PSC ligy: https://www.pscligatfa.cz