Činnost jednotky

Výcvik – Dekontaminační sprchy pro základní dekontaminaci

V sobotu 8. záři 2018 se uskutečnila praxe druhého družstva na stanici HZS Kolín. Po obědě byla praxe zaměřena na praktický výcvik postavení dekontaminačního místa, které se umisťuje na hranici nebezpečné zóny. Na úvod jsme se seznámily s uložením jednotlivých částí na přívěsném vozíku. V rámci této výstavby nám byl poskytnut odborný výklad k jednotlivým částem dekontaminačního místa včetně uvedení praktických příkladů.

Účast: Jan Jeřábek, Jaroslav Flegl, Tomáš Boura, Pavel Ševčík