Činnost jednotkyNapsali o nás

V areálu firmy Draslovka Kolín cvičily složky IZS zásah s únikem nebezpečných látek do okolí

Ve čtvrtek 13. 9. 2018 proběhlo v areálu firmy Draslovka Kolín cvičení složek integrovaného záchranného systému zaměřeného na spolupráci základních složek u mimořádné události většího rozsahu.

  

Námětem cvičení bylo technologické porušení parovodu s následným únikem nebezpečných látek do okolí. Součástí cvičení bylo i provedení svolání krizového štábu města Kolín a prověření jeho činnosti při řešení úkolů a vzniklých modelových situacích ohrožujících různé místní části města Kolína.

Byla prověřena aktivace a rychlost zahájení činnosti členů krizového štábu města a dále byla prověřena činnost centrálního městského informačního a varovného systému.

Hlavním úkolem krizového štábu bylo takticky procvičit koordinaci strategických úkonů a rozhodnutí vedoucích k ochraně obyvatel města před následky jakékoliv mimořádné situace.

Primárním úkolem cvičení bylo procvičit spolupráci základních složek IZS přímo na místě zásahu s nebezpečnou látkou a prověřit dodržování nastavených postupů koordinace.

Prověřila se spolupráce jednotky HZS podniku Draslovka Kolín s jednotkami HZS Středočeského kraje na úseku práce v prostředí zasaženém nebezpečnou látku a jeho následné likvidace.

Zároveň jednotky společně procvičily dekontaminaci hasičů, místa ohniska zásahu a v neposlední řadě poskytnutí bezprostřední pomoci zraněným osobám a předání Zdravotní záchranné službě.

Ta dále cvičila postupy lékařské pomoci zraněným osobám s podezřením na kontaminaci nebezpečnou látkou a následný převoz na trauma centrum Nemocnice Kolín, která byla do průběhu cvičení také zapojena.

Policie ČR ve spolupráci s Městkou Policií procvičili systém uzavírek ohrožených ulic a nastavení objízdných tras tak, aby se nenarušila plynulost provozu vozidel ve městě. Dalším cílem nácviku bylo zajištění monitoringu celého místa události a postupu policejních složek k zajištění místa události.

Obecným záměrem cvičení bylo i zjištění, zda jsou všechny cvičící subjekty dostatečně vybaveny potřebnými technickými prostředky pro řešení takovýchto mimořádných událostí. Samotné cvičení ukázalo, že jednotky složek IZS a ostatní cvičící subjekty jsou na podobné události profesně připraveni.

Zároveň bylo zjištěno, že některá technická vybavení jsou nedostačující a bude nutná jejich obměna nebo dovybavení. Celkově lze konstatovat, že cvičení splnilo zcela svůj účel, zvýšilo připravenost složek IZS i krizového štábu města Kolín na mimořádné události.

Poděkování patří firmě Draslovka Kolín za umožnění cvičení v areálu společnosti.

Zúčastněné subjekty:

Draslovka Kolín a.s.
HZS Středočeského kraje
Policie ČR
Zdravotní záchranná služba
JSDHO Starý Kolín
Město Kolín – krizový štáb
Městská Policie Kolín
Nemocnice Kolín

Bc. Rudolf Sedunka
velitel jednotky
HZSp Draslovka Kolín

Zdroj: https://www.pozary.cz/clanek/197205-v-arealu-firmy-draslovka-kolin-cvicily-slozky-izs-zasah-s-unikem-nebezpecnych-latek-do-okoli/