Činnost jednotky

Technická pomoc – čerpání vody

V pátek 19. června 2020 v 17:00  na pokyn starosty obce vyjela jednotka s CAS 27 Dennis do ulice U Rybníka ve Starém Kolíně k odčerpání vody ve sklepě. Průzkumem
bylo zjištěno zatopení sklepa o půdorysu 4 x 10 m do výšky 0,5 m. Nasazením el. kalového čerpadla byla voda odčerpána a jednotka de vrátila zpět na základnu.

Účast: Flegl Jaroslav, Bernard Jiří, Jeřábek Jan, Kraus Antonín, Vokatý Martin, Beneš Tomáš.