Činnost jednotky

Školení jednotky

V pátek 22. května 2020 se v hasičské zbrojnici konalo pravidelné školení jednotky. Protože bylo potřeba vyčistit vsakovací jímku a kanálky na odvod vody. cvičili jsme s kalovým čerpadlem a cisternou.

Účast: Bernard Jiří, Flegl Jaroslav, Jeřábek Jan, Spitzer Ondřej, Kraus Antonín, Hoskovec Petr.