Činnost jednotky

Předání zásahového automobilu CAS 27 Dennis

V úterý 20. listopadu 2018 jsme převzali od HZS Kolín staronový zásahový automobil CAS 27 Dennis. Tento automobil bude po dořešení všech administrativních úkonů a dovybavení zařazen do výjezdu. Nahradí stávající automobil Avia 31. Vozidlo svou technickou konstrukcí a vybavením rozšiřuje možnosti zásahů.