Nezatříděno

Technická pomoc Starý Kolín

V neděli 19. března 2023 po 9. hodině jsme na kostele sv. Ondřeje ve Starém Kolíně provedli  demontáž  skleněné výplně jedné z vitráží a tím byl umožněn odlet holubů, kteří znečišťovali vnitřek kostela. Zároveň byla u další vitráže provedena provizorní oprava, aby si opeřenci museli hledat jiné místo k nocování.

Jednotky:  JSDH Starý Kolín.
Technika:  CAS 27/81750/170 M1Z, DA-L1Z MAN.
Účast: Bernard Jiří – SDH Starý Kolín, Hoskovec Petr – SDH Starý Kolín, Jaroslav Flegl – SDH Kolín, Jan Jeřábek – SDH Kolín, Beneš Tomáš – SDH Starý Kolín   , Vokatý Martin – SDH Starý Kolín, Janovský Pavel.