Činnost mládežeČinnost sboru

Školení vedoucích mládeže

Dne 12. 11. jsme vyrazili na školení vedoucích mládeže, které se konalo v Kozojedech, ubytovaní jsme byli na hotelu Na Závisti.

Hned jak jsme dorazili, jsme dostali večeři. Po večeři následoval první blok, který se týkal pořádání zotavovacích akcí. Poté následovala volna zábava. Po volné zábavě jsme se odebrali na pokoje.

Ubytování Na Závisti se rozhodlo nás připravit na Arktické podmínky. Ačkoliv pokoje byly vybavené radiátory, tepla jsme se nedočkali, a mohli jsem ho spíše využívat k ochlazení nápojů.

Ráno po snídani následovaly další bloky školení základy vedení kolektivu a základy první pomoci.

Následoval oběd. Dalším blokem tohoto školení byla pedagogika a psychologie, pravidla hry plamen a celoroční činnosti dorostu.

Po vyslechnutí přednášejících, následoval test a praktická zkouška. Všichni naší zástupci tuto zkoušku splnili. Martin si zvýšil kvalifikaci na vedoucího II. stupně. Anet a Petr si obnovili II. stupeň vedoucího. Áďa získala III. stupeň instruktor. Nelča obnovila III. stupeň instruktora.

Školení jsme si užili, ač v mrazivých podmínkách, nabyli jsme spoustu nových zkušeností a poznatků.

Účast: Nela Bížová, Aneta Chuchvalcová, Petr Miksa, Adéla Šírková, Martin Vokatý