Činnost mládežeČinnost sboru

Podpora od obce Starý Kolín

V letošním roce přispěla Obec Starý Kolín na činnost SDH Starý Kolín částkou 42 000 Kč. Z této dotace bylo pořízeno – 10 reflexních vest, 4 savice, 9 víček, 1 nástavec, gril. Z dotace byl uhrazen také pronájem sálu kulturního domu a školní tělocvičny pro potřeby tréninků dětí a mládeže.

Za tuto podporu děkujeme.