Činnost jednotkyPrevence

Siréna ≠ Nebezpečí – Cирена ≠ Небезпека

V obci Starý Kolín se Hasiči svolávají pomocí speciální aplikace. Siréna se nepoužívá.
У селі Старий Колін скликають вогнеборців за допомогою спеціального додатка. Сирена не використовується.
🇺🇦 Пронизливий звук попереджувальної сирени не завжди означає небезпеку в Чехії. На території Чеської Республіки використовується лише один попереджувальний сигнал для попередження населення у разі неминучої або надзвичайної події »Загальне попередження». Цей сигнал оголошується змінним тоном по добу 140 секунд (2 хвилини 20 секунд) сирени з часом і може звучати до 3 разів поспіль з приблизно трoх хвилинними інтервалами.
Для електронних сирен попереджувальний сигнал доповнюється голосовою інформацією, яка визначає характер загрози (небезпека повені, хімічна аварія, радіаційна аварія) і доповнюється закликом дивитися мовлення Чеського радіо та Чеського телебачення.
Кожну першу середу місяця о 12-00 ми чуємо так званий пробний сигнал. Цей сигнал супроводжується звичайною акустичною перевіркою сирени. Це безперервна тонна сирен тривалістю 140 секунд. У випадку електронних сирен надсилається така усна інформація »тест сирени, тест сирени, тест сирени, тест сирени щойно відбувся, тест сирени».
Ви також можете зіткнутися з сигналом, який не є ані попереджувальним, ані тестовим. Він намагається скликати підрозділ протипожежної сигналізації і вона лунає переривчастим сигналом поворотної сирени (тривалістю 25 секунд, тривалістю 10 секунд) протягом однієї хвилини. Пожежна сигналізація не є попереджувальним сигналом призначеним для мешканців.
Майбутні випробування сирен: 6 квітня 12:00, 4 травня 12:00, 1 червня 12:00
🇨🇿 Pronikavý zvuk varovné sirény neznamená v České republice vždy nějaké nebezpečí. Na území České republiky se pro varování obyvatelstva při hrozící nebo nastalé mimořádné události používá pouze jediný varovný signál „Všeobecná výstraha“. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 sekund (2 minuty 20 sekund) a může zaznít až 3 × za sebou v cca tříminutových intervalech. U elektronických (tzv. „mluvících“) sirén je varovný tón doplněn o hlasovou informaci, která upřesňuje charakter ohrožení (nebezpečí zátopové vlny, chemická havárie, radiační havárie) a je doplněna o výzvu ke sledování vysílání Českého rozhlasu a České televize.
Každou první středu v měsíci, ve 12:00 hodin, slýcháme tzv. „Zkušební tón“. Tento signál provází pravidelnou akustickou zkoušku sirén. Jedná se o nepřerušovaný tón sirény trvající 140 vteřin. V případě elektronických sirén je následně vysílána verbální informace „zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén, právě proběhla zkouška sirén, zkouška sirén.“
Dále se můžete setkat se signálem, který není ani varovný ani zkušební. Slouží ke svolání jednotek požární ochrany. Nazýváme jej „Požární poplach“ a je vyhlašován rotační sirénou přerušovaným signálem (25 sekund trvalý tón, 10 sekund přerušení, 25 sekund trvalý tón) po dobu jedné minuty. Požární poplach nepředstavuje varovný signál určený pro obyvatele.
Nejbližší zkoušky sirén: 6. dubna 12:00, 4. května 12:00, 1. června 12:00
Zdroj: https://www.facebook.com/HasiciProNekohoObycejneSlovoProNasRodina