Členská základna

Členská základna má 91 členů.

Z toho je 29 nad 18 let. 5 žen a 24 mužů.

62 do 18 let. 20 přípravka, 25 mladších žáků, 11 starších žáků a 6 dorostu.