Dorost

Dorost má své tréninky každé pondělí a čtvrtek.

Do kategorie dorost patří děti ve věku od 13 do 18 let.

V současné době má kategorie dorost  15 dětí.

Hlavním trenérem dorostu je Petr Miksa.

Dorost je rozdělen na:

Mladší dorostenky– dívky 13 – 14 let, trenér Hana Martínková
Střední dorostenky– dívky 15 – 16 let, trenér Petr Miksa
Starší dorostenky– dívky 17 – 18 let, trenér Karel Šejna

Mladší dorostenci– chlapci 13 – 14 let, trenér Vladimír Klejzar
Střední dorostenci– chlapci 15 – 16 let, trenér Tereza Miksová
Starší dorostenci– chlapci 17 – 18 let, trenér Aneta Chuchvalcová

Dorostenky– družstvo dívek 13 – 18 let, trenér Petr Miksa

Dorostenci– družstvo chlapců 13 – 18 let, trenér Tereza Miksová